Make your own free website on Tripod.com

KATEGORİLER VE YAŞ GRUPLARI

31 - YAŞ KATEGORİLERİNDE OYNAMA

Yaş itibariyle, bir yaş kategorisinde oynayabilmenin gerekli şartı şudur;
Oyuncu, 1 Ocak tarihi itibari ile oynamak istediği yaş kategorisine ait yaşa girmiş olmalıdır.
Diğer bir tarifle, bir oyuncunun yaş kategorisi, içinde bulunulan yıldan oyuncunun doğum yılı çıkartılarak tespit edilir.
Gerekli görüldüğü taktirde oyuncu, doğum tarihini gösterir belgeyi müsabakadan önce hakeme göstermekle yükümlüdür.

32 – UYUM STANDARTLARI

a) Turnuvalarda oynayabilecek oyuncu sayısı, kategoriler ve yaş grupları tespitine esas teşkil eden husus, turnuvaya iştirak eden oyuncu ve oynanacağı tesisin mevcut kort sayısıdır.
b) Eğer fazla başvuru varsa, başvurularda öncelik sırası ile ;

I. Veteran Milli Takım Oyuncuları
II. Performans Eski Milli Takım Oyuncuları
III. Organizatör Onur listesi Oyuncuları
IV. Eşit öncelikli olarak VTB ve turnuvanın oynandığı kulüp üyeleridir.

c) 8 ve daha fazla sayıda oyuncunun katılmadığı bir puanlı turnuva serisinin yaş kategorisinde ;

Tek’ler de :

I. Teşvik Serisi Turnuvalarda ; Asgari 4 oyuncunun kayıt yaptırması, yaş grubunun fikstürünü oluşturulur. Daha az başvuru varsa bu oyuncular, o turnuvadaki bir alt yaş grubuna dahil edilir.
II. Klasman Serisi Turnuvalarda ; Asgari 4 oyuncunun kayıt yaptırması, yaş grubunun fikstürünü oluşturulur. Daha az başvuru varsa o yaş grubu iptal edilir.

Çift’ler de :

III. Teşvik Serisi Turnuvalarda ; 8 çift’ ten az başvuru varsa bu çift’ler, o turnuvadaki bir alt yaş grubuna dahil edilir.
IV. Klasman Serisi Turnuvalarda ; 8 çift’ ten az başvuru varsa bu çift’ler, o turnuvadaki bir alt yaş grubuna dahil edilir.

d) Klasman serisi ve Uluslar arası turnuvalarda oyuncular, tek’ler kategorilerinde sadece kendi yaş grubunda oynayabilir. Katılabileceği azami kategori sayısı ayrı kategorilerde olmak şartı ile (1 tek’ler, 1 çift’ler ve 1 karışık çift’ler) 3 (üç) tür.

e) Teşvik ve Özel serisi turnuvalarında, oyuncu kendi yaş grubundan daha genç yaş gruplarında tek’ler ve çift’ler maçlarına katılabilir. Aynı turnuvada katılabilecekleri azami kategori sayısı, ayrı kategorilerde olmak şartı ile ( 1 tek’ler, 1 çift’ler ve 1 karışık çift’ler ) 3 ( üç ) tür.
İstisna olarak sadece tek’ler de 2 ( iki ) kategoride oynayabilir ve ilave olarak 1 ( bir ) çift’ler kategorisine katılabilirler.

f) Tek yaş grubu olan turnuvalarda en az 32 oyuncu olması gerekir.

33 – GENEL KATEGORİLER VE YAŞ GRUPLARI

a) Veteran

I. Tek’ler Bayan : 30+ , 35+ , 40+ , 45+ , 50+ , 55+ , 60+
II. Tek’ler Erkek : 35+ , 40+ , 45+ , 50+ , 55+ , 60+ , 65+ , 70+ , 75+
III. Çift’ler Bayan : 30+ , 40+ , 50+
IV. Çift’ler Erkek : 35+ , 45+ , 55+ , 65+
V. Karışık Çift’ler : 30+ Bayan – 35+ Erkek

40+ Bayan – 45+ Erkek
50+ Bayan -- 55+ Erkek
60+ Bayan -- 65+ Erkek

b) Gençlik

I. Tek’ler Bayan : 18+ Açık , 18+ Master
II. Tek’ler Erkek : 18+ Açık , 18+ Master
III. Çift’ler Bayan : 18+ Açık , 18+ Master
IV. Çift’ler Erkek : 18+ Açık , 18+ Master
V. Karışık Çift’ler : 18+ Bayan – 18+ Erkek Açık ,

18+ Bayan – 18+ Erkek Master

34 – TURNUVA KATEGORİ VE YAŞ GRUPLARI STANDARTLARI

Turnuva serilerine kabul edilen organizatörler, aşağıdaki kategori ve yaş grupları sistemine uyum göstereceklerdir.
a) Klasman Serisi Turnuvalarda;
OYNATILMASI ŞART

I. Tek’ler Bayan : 30+ , 35+ , 40+ , 45+ , 50+ , 55+ , 60+
II. Tek’ler Erkek : 35+ , 40+ , 45+ , 50+ , 55+ , 60+ , 65+ , 70+ , 75+
III. Çift’ler Bayan : 30+ , 40+
IV. Çift’ler Erkek : 35+ , 45+
V. Karışık Çift’ler : 30+ Bayan – 35+ Erkek

ORGANİZATÖR İSTEĞİNE VE SEÇİMİNE BAĞLI

VI. Tek’ler Bayan : 18+ Açık , 18+ Master
VII. Tek’ler Erkek : 18+ Açık , 18+ Master
VIII. Çift’ler Bayan : 50+
IX. Çift’ler Erkek : 55+ , 65+
X. Karışık Çift’ler : 40+ Bayan – 45+ Erkek

50+ Bayan – 55+ Erkek
18+ Bayan - !8+ Erkek Açık
18+ Bayan - !8+ Erkek Master

b) Teşvik Serisi Turnuvalarda:
OYNATILMASI ŞART

I. Tek’ler Bayan : 30+ , 40+ , 50+ ,
18+ Açık
II. Tek’ler Erkek : 35+ , 45+ , 55+ , 65+
18+ Açık
III. Çift’ler Bayan : 30+
IV. Çift’ler Erkek : 35+ , 45+
V. Karışık Çift’ler : 30+ Bayan – 35+ Erkek
VI. Teselli Tek’ler : 30+ Bayan
40+ Erkek

ORGANİZATÖR İSTEĞİNE VE SEÇİMİNE BAĞLI

VI. Tek’ler Bayan : 35+ , 45+ , 55+ , 60+
18+ Master
VII. Tek’ler Erkek : 40+ , 50+ , 60+ , 70+ , 75
18+ Master
VIII. Çift’ler Bayan : 40+ , 50+
18+ Açık
18+ Master
IX. Çift’ler Erkek : 55+ , 65+
18+ Açık
18+ Master
X. Karışık Çift’ler : 40+ Bayan -- 45+ Erkek
50+ Bayan -- 55+ Erkek
60+ Bayan – 65+ Erkek
18+ Bayan – 18+ Erkek Açık
18+ Bayan – 18+ Erkek Master
XI. Teselli Tek’ler : 40+ , 50+ Bayan
35+ , 55+ Erkek

c) Özel Seri Turnuvalarda ;
OYNATILMASI ŞART ( open ise )

I. Tek’ler Bayan : 35+ , 45+
II. Tek’ler Erkek : 40+ , 50+ , 60+ ,
III. Çift’ler Bayan : 30+
IV. Çift’ler Erkek : 55+
V. Karışık Çift’ler : 30+ Bayan – 35+ Erkek
40+ Bayan – 45+ Erkek

ORGANİZATÖR İSTEĞİNE VE SEÇİMİNE BAĞLI

VI. Tek’ler Bayan : 30+ , 40+ , 50+ , 55+ , 60+
18+ Açık
18+ Master
VII. Tek’ler Erkek : 35+ , 45+ , 55+ , 65+ , 70+ , 75+
18+ Açık
18+ Master
VIII. Çift’ler Bayan : 40+ , 50+
18+ Açık
18+ Master
IX. Çift’ler Erkek : 35+ , 45+ , 65+
18+ Açık
18+ Master
X. Karışık Çift’ler : 50+ Bayan – 55+ Erkek
60+ Bayan – 65+ Erkek
18+ Bayan – 18+ Erkek Açık
18+ Bayan – 18+ Erkek Master
XI. Teselli Tek’ler : 30+ , 40+ , 50+ Bayan
35+ , 45+ , 55+ Erkek

ORGANİZATÖR TALEP EDEBİLİR
DPK onayını almak şartı ile kendi özel kategori ve yaş grupları tespit edip turnuvaya ilavesini talep edebilir.

ORGANİZATÖR ÖZEL KATEGORİSİ
DPK onayını almak şartı ile, özel kategori talebinde bulunup yaş grubu belirtmemek şartı ile turnuvaya ilavesini talep edebilir.

d) Uluslar arası Turnuvalarda ;
OYNATILACAK

I. Tek’ler Bayan : 35+ , 40+ , 45+ , 50+ , 55+ , 60+
II. Tek’ler Erkek : 35+ , 40+ , 45+ , 50+ , 55+ , 60+ , 65+ , 70+ , 75+
III. Çift’ler Bayan : 35+ , 40+ , 45+ , 55+
IV. Çift’ler Erkek : 35+ , 45+ , 55+ , 65+
V. Karışık Çift’ler : 35+ Bayan – 35+ Erkek
40+ Bayan – 45+ Erkek
45+ Bayan -- 55+ Erkek

ORGANİZATÖR İSTEĞİNE VE SEÇİMİNE BAĞLI

XI. Tek’ler Bayan : 18+ Açık , 18+ Master
XII. Tek’ler Erkek : 18+ Açık , 18+ Master
XIII. Çift’ler Bayan : 50+
XIV. Çift’ler Erkek : 55+ , 65+
XV. Karışık Çift’ler : 40+ Bayan – 45+ Erkek
50+ Bayan – 55+ Erkek

e) Kapalı Kort Turnuvalarında ;
OYNATILMASI ŞART

I. Tek’ler Bayan : 30+ , 40+ , 50+
II. Tek’ler Erkek : 35+ , 45+ , 55+ , 65+

ORGANİZATÖR İSTEĞİNE VE SEÇİMİNE BAĞLI

III. Çift’ler Bayan : 30+ , 40+ , 50+
IV. Çift’ler Erkek : 35+ , 45+ , 55+ , 65+
V. Karışık Çift’ler : 30+ Bayan – 35+ Erkek
40+ Bayan – 45+ Erkek
50+ Bayan – 55+ Erkek

ORGANİZATÖR TALEP EDEBİLİR
DPK onayını almak şartı ile kendi özel kategori ve yaş grupları tespit edip turnuvaya ilavesini talep edebilir.

ORGANİZATÖR ÖZEL KATEGORİSİ
DPK onayını almak şartı ile, özel kategori talebinde bulunup yaş grubu belirtmemek şartı ile turnuvaya ilavesini talep edebilir.

35– ÖZEL KATEGORİ

Oyuncu tek’ler puan durumuna göre seri başlarının tespit edilmediği bu kategorilerde organizatörler, kategorinin amacına uygun düşecek şekilde seri başlarını tespit edebilirler.

36 – KATEGORİLERDE DEĞİŞİM İSTEĞİ

Turnuva organizatörü, eğer oynatmak istediği “ Organizatör İsteğe ve Seçime Bağlı Kategori ve Yaş Grupları” nda değişim yapmak isterse, bütün bu isteklerini VTB ofisine yazılı olarak iletecektir.
Bu müracaat, turnuva programına göre, turnuva başlangıcından önce olmalıdır.

FİKSTÜRLER

37 - TURNUVAYA KATILIM ŞARTLARINA AYKIRILIK

a) Aşağıdaki hallerde turnuvaya katılım kurallarında aykırılık bulunan oyuncular için başhakeme sözlü veya yazılı olarak başvurulduğunda Turnuva Direktörünün kararı ile ;

I. İsminin hata sonucu bir alt ( Klasman Serisi Turnuvalarında ) veya üst yaş grubu ( tüm turnuva serilerinde ) fikstürüne kaydolanlar
II. Yaşları uygunluk göstermeyenler
III. Oyuncu kısıtlamalarına göre hatalı kategori fikstürüne kaydolanlar

yerine kur’a ile seçilen “ Şanslı Kaybeden “ ( lucky loser ) oyuncu fikstüre yerleştirilir. Ayrıca

IV. Unutulanlar ( o an itibari ile seribaşı olmamaları, o yaş grubunda henüz hiç maç oynanmamış olması şartı ve fikstüre dış ekleme yapılmadan boş yer var ise, boş yerler için kur’a çekilerek ) yerleştirilir

b) Bu durumda düzenleme şu şekillerde yapılır ;

I. İlk turda hatalı yerleştirilen oyuncuya kaybeden oyuncu, kur’ada çıkan “ Şanslı Oyuncu “ ile eşleştirilerek yeniden oynatılır. Kazanan bir üst tura geçer.
II. Hatalı oyuncu ikinci turu da oynayıp kazanmışsa, “ Şanslı Kazanan “ oyuncu ile ikinci turda yenilen oyuncu eşleştirilerek oynatılırlar. Kazanan bir üst tura geçer.
III. Hatalı oyuncu üçüncü turda da oynayıp kazanmışsa, yeniden eşleştirme yapılmaz. Kaybeden oyuncu bir üst tur’ a geçer.

38 - FİKSTÜR DÜZENLENMESİ

a) VTB ve / veya Temsilcileri’ nin Turnuvalar Takviminde yer alan tüm turnuvaların fikstürleri, ( kulüpiçi turnuvaları hariç ) Turnuva Direktörünün başkanlığında, TYÖ , Turnuva Başhakemi ile yardımcısı tarafından hazırlanacak ve ;

I. Tek’ler fikstürleri : turnuva başlangıc gün ve saatinden 36 saat önce
II. Çift’ler fikstürleri ; turnuva başlangıç gün ve saatinden 36 saat sonra
İlan edilmek üzere organizatöre teslim edilebilecektir.
O turnuvada müsabık olan hiç kimse fikstür çekimine katılamaz.

b) Fikstürlere kayıt yaptıran oyuncuların isimleri, fikstürler ilan edilene kadar hiç kimseye ( dernek üyelerine dahi ) açıklanamaz.
c) Açıklanan fikstürler üzerinde düzeltme yapma yetkisi Turnuva Direktörü’ndedir. Turnuva başhakemi ile kurallar dahilinde müşterek alınan karar değişikliği’ nin yanını parafe ederler.

39 - SERİ BAŞLARI

a) VTB ve / veya Temsilcileri’ nin Turnuvalar Direktörlüğü, süregelen Klasman Turnuvalarında oyuncunun müsabakalarında aldıkları en yüksek 3 ( üç ), Teşvik Turnuvalarında ise, en yüksek 5 ( beş ) turnuva toplam puanına göre uygun seri başlarını koyar.
Gençlik Kategorileri oyuncularının Klasman Serisi Turnuvalarında aldıkları puanlar Teşvik Serisi puanlarına ilave edilir. Gençlik kategorilerinin tek bir puantaj sistemi vardır.
b) Her yıl, sene başında sıfırlanan klasman puanları nedeni ile senenin ilk turnuvasının seri başları, oyuncunun bir yıl evvelki son ” Toplam Puan “ durumuna göre tespit edilir. Bir yaş gurubundan diğer yaş gurubuna geçiş yapan oyuncular geçiş yaptıkları yaş gurubunda katılacakları ilk turnuvaya , geldikleri yaş gurubuna ait puanları ile katılır. Teşvik serisi turnuvalarda , oyuncu bir yıl evvel geldiği yaş gurubundan daha genç yaş gurubunda oynamak isterse ve yaş gurubunda puanı yoksa , fikstüre puansız giriş yapar
c) Bir oyuncu, senenin ilk turnuvasına iştirak etmediği zaman, sene başında oynayacağı ilk turnuvaya kadar, geçen yıl turnuvalarda aldığı en yüksek ikinci ( tek turnuva oynamışsa ona ait olanını) turnuva puanını muhafaza eder. Oynayacağı ilk turnuvaya bu puanı ile girer. Bundan sonra alacağı puanlarla müteakip turnuvalarda seribaşı olma hakkını kazanır.
d) Seribaşı konumundaki eşit puana sahip oyuncular arasında kur’a çekilir.
e) Çift’ler seri başları, eşlerin her birinin o yaş grubunda kazandıkları puanların toplamına göre yerleştirilir.
f) Uluslar arası turnuvalar da ise, bir yıl evvelki turnuva sonuçları ve kayıt yaptıran yabancı uyruklu oyuncuların, varsa enternasyonal ( ITF ) puanları da göz önünde tutularak, uygun seri başlarına yerleştirilecektir.
g) Bu şıkkın ( 39 ) bentlerine her ne kadar dikkat edilmesi gerekiyorsa da, bir oyuncunun ulusal ve enternasyonal ( ITF ) listedeki durumu, seri başı hakkını almasını garanti etmez.

40- SERİ BAŞI ADETLERİ

Seri başları adetleri aşağıdaki gibi olacaktır.

a) 128’lik çekilişte - 16 seribaşı
b) 64’lük çekilişte - 16 seribaşı
c) 48’lik çekilişte - 16 seribaşı
d) 32’lik çekilişte - 8 seribaşı
e) 24’lük çekilişte - 8 seribaşı
f) 16’lık çekilişte - 4 seribaşı
g) 8’lik çekilişte - 2 seribaşı
h) 4-7’lik çekilişte - 2 seribaşı

41 – KUR’A ÇEKİMİ

a) Ana Tablo Çekimi ;
Ana Tablo çekimi eleme maçlarının ilk gününden evvel yapılmayacaktır. Eğer eleme turu yoksa, çekimleri müsabakaların başlamasından 48 saat öncesinden evvel yapılamaz. ( istisnai haller hariç )
b) Seri Başları Yerleşmesi ;
Klasman serisinde bulunan Türkiye Şampiyonası hariç, seri başları yerleşmesi kuralları ..........sayıdaki seri başları için aşağıdaki gibi çekilecektir.

I. 4-7’lik fikstürde 1.seri başı , yer no : 1’e ve 2.seri başı yer no : 4 veya 8’e
II. 8’lik fikstürde 1.seri başı , yer no : 1’e ve 2.seri başı yer no : 8’e
III. 16’lık fikstürde 1.seri başı , yer no : 1’e ve 2.seri başı yer no : 16’ya
IV. 24/32’lik fikstürde 1.seri başı , yer no : 1’e ve 2.seri başı yer no : 32’ye
V. 48/64’lük fikstürde 1.seri başı , yer no : 1’e ve 2.seri başı yer no : 64’e
VI. 96/128’lik fikstürde1.seri başı , yer no : 1’e ve 2.seri başı yer no : 128’e

Kalan seri başlarının yerleşmesini tespit etmek için ;

VII. İki çift olarak ( seri başları 3 ve 4 ) ve
VIII. Dörderli gruplar ( seri başları 5 - 8 , 9 -12 ve 13 -16 )

üstten aşağıya gelecek şekilde çekilecek ve aşağıdaki seri başı yer no’ larına göre yerleştirilecektir.

(4 seribaşı) (8 seribaşı) (16 seribaşı) (16 seribaşı)

3,4 5 9 17 33
12 24 48 96
5,6 8 16 32
7,8 16 32 64
17 33 65
25 49 97
9,10 9 17
11,12 25 49
40 80
56 112
13,14 8 16
15,16 24 48
41 81
56 113

42 - SERİ BAŞLARININ GERİ ALINMASI VE YENİSİYLE DEĞİŞTİRME

a) Seri başları,ana tablo fikstürü çekilinceye kadar resmi değildir.
b) Eğer bir seribaşı turnuvadan çekilirse,bir sonraki en yüksek sıralamalı oyuncu fikstürdeki bu boşluğu doldurur. Boş kalan yere,eleme turu daha oynanmadan evvel ” Kayıt Kabul Listesi “nden bir sonraki oyuncuyla, eğer eleme turları başlamışsa uygun “ Şanslı Kaybeden ” ( lucky loser ) oyuncuyla doldurulur.
c) Bir seribaşının turnuvadan çekilmesi halinde, boşalan yer,maç programı açıklandıktan fakat ana tablo maçları başlamadan önce ise, uygun ” Şanslı Kaybeden “( lucky loser ) ile doldurulur.

43 - ŞANSLI KAYBEDEN ( LUCKY LOSER )

O ana kadar tek’ler ve çiftler kategorilerinde maçlarını o an itibari ile kaybeden tüm oyuncular arasında çekilen kur’ada kazanan oyunculardır.
Turnuva Direktörü ve Başhakem’inin çekilişini yapacağı oyuncular arasından,1 asil ve sırası ile 3 yedek olmak üzere 4 “ Şanslı Kaybeden “tespit edilir ve kazanan oyunculara durum bildirilir.
Hiçbir oyuncu oynamak istemezse, fikstürdeki rakibi turu geçer ve tur puanına hak kazanır.
Oynayan Şanslı Kaybeden ;
a) Daha evvel bir turu geçmişse ( walkover dahil ),bu maçta kaybetse dahi turun puanını alır.
b) Şayet ilk turda elenip bilahare ””Şanslı Kaybeden ” olmuşsa, puan alabilmesi için maçı kazanması gerekir.

44 – BYE’LAR

Fikstürü dolduracak kadar yeterli sayıda oyuncu yoksa, seri başları fikstüre konulduktan sonra, öncelik en yüksek seri başlarına verilecek ve geri kalan bye’lar kur’a ile seçilerek ve mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde fikstür düzeni sağlanacaktır.

45 – SKOR SİSTEMİ

Maçlar;
a) Bayanlarda 55+ ve üstü, erkeklerde 65+ ve üstü yaş grubu hariç olmak üzere tüm kategorilerde, üç set , her sette tie-break eleme ( knock out ) usulü ve her oyun karar puanlı ( no add.) oynanır.
b) Bayanlarda 55+ ve üstü ,erkeklerde 65+ ve üstü yaş grubu ve tüm kategorilerde, iki set , her sette 7 puanlık oyun ( tie-break ), setler 1-1 olduğu taktirde final seti yerine bir adet 7 puanlık oyun ( tie-break ) ve her oyun karar puanlı ( no add. ) oynanır.
Lig Usulü Fikstürlerde, tie-break ‘in 6-6 sonrası uzayarak sonuçlanması halinde, sonuç skoru ne olursa olsun, skor 7-6 olarak tescil edilir.
c) Teselli Turnuvaları 9 oyun (game) üzerinden ve 8-8 beraberlikte 7 puanlık oyun ( tie-break ) uygulanarak oynanır. Her oyunda karar puanı ( no add. ) uygulanır.
d) Tie-break’te, oyun bitiş sayısı çift farklı sonuçlanana kadar devam eder.
e) Klasman Serisi Turnuvaları’nda, hava muhalefeti nedeni ile aşırı gecikme olacağına karar veren Turnuva Direktörü veya Başhakem’i, tüm kategori ve yaş grupları müsabakalarının, o andan itibaren 45-b’de açıklanan disiplinde oynatılmasına karar verebilir.

PUANTAJ

46 – PUANLI TURNUVALARDA SORUMLULUKLAR

VTB Yönetim Kurulu, Turnuva Serileri Profesyonel ve Amatör Çalışanları, turnuva serileri idaresinden sorumlu olup, turnuvalar takviminin geniş çaplı duyurulması için gerekeni yapar. VTB, DPK’nın belirlediği gibi, yıl sonu itibari ile serilerde ki oyuncuların son puan durumunu yayımlayacaktır.
Bu puanlar TTF’na, basına, spor derneklerine, veteran derneklerine, turnuva organizatörlerine ve diğer ilgililere bildirilecektir.

47 – OYUNCULARA PUAN VERİLME DİSİPLİNİ

a) Puanlar tek ve çift’ler oyunu için ayrı verilecektir.
b) Eğer bir oyuncu, kendi vereceği “ Turnuvayı Oynamama Kararı ” nda gecikirse, ( fikstürde adı varsa ) bu oyuncu turnuvada oynamış kabul edilir. Rakibi puana hak kazanır.
c) Her turnuva ve turda alınabilecek puanlar, o turnuvada oynayan net oyuncu sayısına, turnuvanın fikstür veya lig usulü oynanışına ve gelinen tur’a göre değişir.
d) 4-7 adet oyuncunun iştirak ettiği kategorilerde oyuncular üçüncülük maçı oynar ve puan kazanırlar. (bkz! şık 49-c)
e) Bu puanlar oyuncuların, VTB Klasman Turnuvalarında aldığı en yüksek 3 ( üç ) ve Teşvik Serisi Turnuvalarında aldığı en yüksek 5 ( beş ) turnuva puanları toplamının sonuçlarına göre ve her iki seri için ayrı açıklanır.
f) Puan klasmanı sıralanması,oyuncuların “ 52 Haftalık Puan Toplama Sistemi ” ne göre yapılır ve bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde açıklanır.
g) Eşit puana sahip oyuncular klasmanda,Veteran Milli Takımı İçin Sıralanma durumu hariç (bkz ! şık 27-d), aynı sıralanma no’suna sahip olurlar.
h) Her yıl başında puanlı serilerde puanlar yeni yılın ilk turnuvası ile sıfırlanır. ( istisna bkz ! şık 39-c )

48 – TURNUVALARDA PUAN DURUMU

a) Klasman Serisi Turnuvaları ( puanlı ) – open
b) Teşvik Serisi Turnuvaları ( puanlı ) - open
c) Özel Seri Turnuvaları ( puansız ) - open veya close
d) Kulüpiçi Turnuvaları ( puansız ) – close
e) VTB Uluslar arası ( puansız ) – open
f) Teselli Turnuvaları ( puansız ) - open

49 – PUAN TABLOLARI

a) Aşağıda belirtilen puanlama, bir kategorinin bir yaş grubuna ait fikstüre kayıtlı oyuncu sayısı değil, o fikstürde maç oynamış olan oyuncu sayısıdır. ( bkz ! şık 47-c )
b) DPK bazen, bir turnuvanın kaç puanlı olacağına ve hangi kategorilerde oynanacağına karar verir. Bu kararları açıklar ve her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olur.
c) Puan tablosu şöyledir ;

MAÇ OYNAYAN NET OYUNCU ADEDİNE GÖRE KAZANILACAK PUAN

97-128

16

24

32

48

64

80

120

180

65-96

8

16

24

32

48

64

80

120

49-64

-

8

16

24

32

46

64

80

25-48

-

-

8

16

24

32

46

64

17-24

-

-

-

8

16

24

32

46

8-16

-

-

-

-

8

16

24

32

 

 

 

Bkz! Şık 47-d

3.

2.

1.

4-7

-

-

-

-

-

8

16

24

50 – SARKAN TURNUVALARDA NİHAİ PUAN

Hava muhalefeti veya tahmin edilemeyen nedenlerle bitiş tarihi uzayan veya yarıda kalmak zorunda kalan turnuvalarda uygulanacak oyuncu puan alma durumu şöyle olacaktır.
a) Klasman Serisi Turnuvalarda ;
Final maçına gelmeden önce müsabakalar kesilirse, sporcular kazandıkları son maç sonrası geldikleri turun puanını alır. Finale gelinmiş ve finalistler aynı şehrin oyuncusu iseler, bir hafta içinde bulundukları şehirde, VTB ve / veya VTB Yetkilisi nezaretinde oynayacakları sonuca ulaşma maçı ile nihai turnuva puanına ulaşırlar.
Final maçları o haftanın pazar akşamına kadar oynatılmalıdır.
b) Teşvik Serisi Turnuvalarda ;
Turnuva, ilan edilmiş olan bitiş tarihinin pazar gününden sonraki salı günü akşamına kadar gelinebilen noktada kesilir. Oyuncular, kazandıkları son maç sonrası geldikleri turun puanını alırlar.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

51 - MAÇ SAATLERİNİN TAKİP EDİLMESİ

Oyuncular turnuvadaki ilk maçları dışında tüm kategori ve yaş gruplarındaki maçlarını kendileri takip ederek öğreneceklerdir. İstisnası yoktur.

52 - GÜN VE SAAT DETAY BİLGİLERİ

a) Maçlarda günün ilk maç başlangıç saati 10.00, son maç başlangıç saati 22.00’dir.
b) Ertesi gün oynanacak her maçın başlangıç saati, bir gün evvelden saat 19.00’a kadar ilanı şarttır.
c) Bayanlarda 45+ ve üstü , Erkeklerde 50+ ve üstü yaş gruplarının tek’ler maçları , Türkiye’nin Marmara, batı, güney, güneydoğu bölgelerinde 1 Haziran – 30 Eylül tarihleri arası ,müsabaka başlangıç saati itibari ile saat 12.00 -18.00, diğer bölgelerinde ise saat 12.00 -17.00 arası konulamaz. ( Oyuncuların kabul etmesi hali ve TT maçları hariç )
d) Bayanlarda 55+ ve üstü, Erkeklerde 65+ ve üstü yaş gruplarının tek’ler maçları üst üste gelen günlere konulamaz. . ( Oyuncuların kabul etmesi hali ve TT maçları hariç )
e) Aşağıda belirtilen yaş gruplarındaki oyuncular aynı gün aynı kategoride olsa dahi iki tek’ler maçı oynamayı kabul etmiş sayılırlar. Bu oyunculara aynı gün çift’ler maçı konulmaz.

Bayanlarda :
30+
18+ Açık
18+ Master
Erkeklerde :
35+
18+ Açık
18+ Master

OYUNUN DEVAMI

53 – OYUNUN DEVAMI

a) Eleme ve ana tablo arasında ;
Olağanüstü durumlar haricinde, hiçbir oyuncu eleme turunu bitirdikten sonra, en az 12 saatten evvel, gerekli ana tablodaki tek maçını oynamayacaktır.
b) Maçlar sırasında ;
Hava veya başka bilinmeyen sebepler nedeni ile programın kesilmesi haricinde oyuncular, programda günde en fazla bir tek ve bir çift’ler maçı oynayacaklar, o gün sonrası akabinde ki maçı, turnuvadaki son maçı olmamak şartı ile oynayacaktır.
(İkiden fazla kategoride oynayan oyuncu, katıldığı kategori kadar maçı aynı gün oynamayı kabul etmiş sayılır)
Aynı gün içersinde birden fazla maç oynanması gerekiyorsa, o oyuncu, hem tek ve arkası çift’ler finali oynuyorsa, aşağıdaki süreler en az dinlenme süreleri olarak verilecektir. ( oyuncunun hemen oynamayı kabul etmesi hali hariç )

I. Bir saatten az oyun sonrasında-yarım saat mola
II. Bir ve bir buçuk saat arası oyun sonrasında-bir saat mola
III. Bir buçuk saatten fazla oyun sonrasında-bir buçuk saat mola

Oyun eğer yağmur nedeni ile 30 dakikadan fazla durmuşsa maçın süresi, aradan sonra maçın başlama zamanından itibaren hesaplanır. Oyun eğer yarım saatten daha fazla durmuşsa, maç süresi maçın birinci saatinden itibaren hesaplanır.
c) Set araları ;
Tek ve çiftlerde ikinci setten sonra, eğer oyuncular başka karar vermezlerse, 10 dakika ara verilir. Oyuncular bu molada korttan çıkabilirler.
10 dakika mola alındığında oyuncular hakeme veya başhakem’e oyunun ne zaman tekrar başlayacağını sormaları gerekir.
Eğer bir oyuncu veya oyuncular belirtilen saatte korta gelip başlamalarsa aşağıdaki şekilde cezalandırılırlar.

Puan Cezaları :

I. 5 dakikaya kadar gecikme - ihtar
II. 5 dakikadan fazla gecikme - puan cezası
III. 10 dakika gecikme ve her ilave 5 dakika için - oyun cezası

Bayanlarda 30+ ve erkeklerde 35+ yaş kategorilerinde ikinci setten sonra mola alınmaz, fakat puan cezaları geçerlidir.

54– MAÇLARIN KESİLMESİ VE ERTELENMESİ

Maç hakemi oyunu, hava karaması, zemin veya hava şartları nedeniyle geçici olarak durdurabilir. Öyle bir durumda maç hakemi durumu hemen başhakem’e bildirmesi gerekir.
Maçın ertelenmesine başhakem karar vermelidir.
Oyuncular, maç hakemleri ve bütün maç görevlileri, başhakem maçı iptal edene kadar, maç her zaman yeniden başlayacakmış gibi hazır şekilde beklemelidirler.
Bir maçın ertelenmesiyle, maç hakemi o anın saatini,oynandığı puanı, oyun ve skorları ve servis atan ismi, oyuncuların kaldığı tarafları kaydetmelidir ve bütün topları toplamalıdır.
Hava kararması nedeni ile kesilecekse, set içinde ve set sonunda oynanan oyunların toplamı çift olmalıdır.
Maçtan önce bir 5 dakikalık ısınma süresi vardır.
Eğer maç kesilir ve / veya ertelenirse ısınma süreleri aşağıdaki gibidir.

a) 0 – 10 dakika gecikmede - ısınma yok
b) 10 dakikadan fazla ,fakat 20 dakikadan az - 3 dakika ısınma
c) 20 dakikadan fazla - 5 dakika ısınma

55 - OYUNDIŞI KALMA – WALKOVER

Başhakem,aşağıdaki hususlara uyum sağlamayan oyuncuyu, diğer oyuncunun talebi olsun olmasın “ walkover “ ( WO ) eder. Bu kurallar çifte standartta meydan bırakılmadan turnuvanın her aşamasında uygulanacaktır.
a) Maç saati gelen oyuncu 15 ( on beş ) dakika içinde, maça hazır şekilde kortta bulunmalıdır.
b) Maçı ileri saate sarkmış olan oyuncu, başhakemin “ maça çıkınız “ komutundan itibaren 10 ( on ) dakika içinde maça hazır şekilde kortta bulunmalıdır.
c) Maç saatinin değişmesi veya ertelenmesi hususunda yapılacak müracaat, maçın başlamasından en geç 6 (altı) saat önce başhakeme yapılacaktır. İsteğin kabulü hususunda önce turnuvanın selameti önceliklidir ve karar sadece başhakeme aittir.

56 - TURNUVA TARİHİNİN SARKMASI

Turnuva hava muhalefeti veya başka nedenlerle sarkarak daha sonraki günlere sarktığı takdirde, tüm imkanlar kullanılarak mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi gerekir.
Bu hususta sürdürülecek planlamanın son karar yetkilisi VTB Turnuva Direktörüdür.

57 - TURNUVANIN TAKIM ŞAMPİYONASI MAÇ GÜNÜ İLE ÇAKIŞMASI

Takım Şampiyonası maç günlerine (cumartesi ve muhtemel kötü hava şartlarında pazar) denk gelen turnuvalarda organizatörler, takım oyuncularının maçlarını bu günlere koyamazlar.
Olayın kesintisiz devamı için, turnuva organizatörü ile VTB Takım Şampiyonası Direktörü sürekli iletişimde olacaklardır.

HAKEM

58 - TURNUVALARDA HAKEM BULUNDURULMASI

Müsabakalar lisanslı hakemler tarafından (olağandışı haller haricinde) yönetilecek ve görevlendirilme disiplini asgari aşağıdaki gibi olacaktır. Başhakem gerek görürse, bir maça aşağıdaki açıklanan disiplin dışına çıkarak “ Sandalye Hakemi “ verebilir.
a) Klasman Serisi Turnuvaları Maçlarında ;
İlk 16’ya kadar iki korta bir “ Gözcü Hakem “ , akabinde her maça “ Sandalye Hakemi “
b) Teşvik Serisi Turnuvaları Maçlarında ;
İlk 8’e kadar iki korta bir “ Gözcü Hakem “ , akabinde her maça “ Sandalye Hakemi “
c) Özel Seri Turnuvaları Maçlarında ;
İlk 8’e kadar iki korta bir “ Gözcü Hakem “ , akabinde her maça “ Sandalye Hakemi “
d) Kulüpiçi Turnuvalarda ;
İlk dörtten itibaren her maça “ Sandalye Hakemi “
e) Teselli Turnuvalarında ;
Maçlar, final hariç hakemsiz oynanır. Finalde “ Sandalye Hakemi “
g) Uluslar arası Turnuvalarda ;
İlk 8’e kadar iki korta bir “ Gözcü Hakem “ , akabinde her maça “ Sandalye Hakemi “

59 - GÖZCÜ HAKEM

Oynanan maçları kortlar arasında dışarıdan dolaşarak sürekli izleyen, gerektiği taktirde belli süre kort hakemliği yapan hakemdir.
Korta girerek maçı yönetmeye kendileri karar verebilecekleri gibi, turnuva başhakeminin bu yöndeki talebini de yerine getirir. Kortta kalacakları süreyi kendileri tayin eder. Kort içinde sandalyeye çıkma zorunluluğu yoktur. Aynı maç esnasında korta bir kaç defa girip çıkabilir.
Gözcü hakemlerin yetkileri " Sandalye Hakemi " nin aynısıdır.

KORTLAR

60 - KORTLAR

a) Puanlı turnuvalara tahsis edilecek olan asgari kort adedi şöyledir ;

I. Açık Kort’ lar ( 1 Nisan – 31 Ekim ) 4 ( dört ) adet ve saat 10.00 - 24.00 arası
II. Kapalı Kort’ lar ( 1 Kasım – 31 Mart ) 3 ( üç ) adet ve birbirini takip eden saatler

Bu husustaki muhtemel sorunlara ait son kararı DPK alır.

b) Her kategorinin maçları, aynı zemine sahip kortlarda oynanacaktır.
c) Kötü hava şartları nedeni ile maçlar kesildiği yerden veya başlangıcından itibaren başka bir zeminde ve / veya kapalı kortlarda oynatılabilir. Kapalı korta alınan bir maç, sonuçlanıncaya kadar orada oynanır.
d) Kapalı Kort Turnuvaları’nda hava ısısının 14 derecin altında olması halinde, oyuncular açık kortlarda oynamaya zorlanamazlar. ( oyuncuların onaylaması durumu hariç )
e) Bayanlarda 45+ ve üstü, erkeklerde 50+ ve üstü yaş gruplarının maçları 1 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında kapalı korta alınamaz. ( oyuncuların onaylaması durumu hariç )
f) Turnuvanın oynandığı her kortta olması gereken aksesuarlar şunlardır.

I. Tek’ler sopası
II. File ölçüm sopası
III. Hakem sandalyesi
IV. Oyuncu sandalyeleri ( 4 adet )
V. Skor levhası
VI. Çöp kovası

61 - ANTRENMAN KORT’LARI

Müsaitse, antrenman için oyunculara ücretsiz kort verilecektir.

TOPLAR

62 – TOPLAR

a) Klasman ve Uluslar arası maçlarda ; Her maç için üç yeni topu organizatör verir. Tek’ler müsabakaları ilk turunda oynanan toplar teselli turnuvasında kullanılmak üzere alıkonulur. Diğer turlardan itibaren ( çift’ler maçları dahil ) maçı kaybeden topları alır.
b) Diğer turnuva serilerinde ; Her maç için üç yeni topu organizatör verir. Toplar organizatöre kalır.
c) Tüm Teselli Turnuvası maçlarında ; Organizatör verir ve yeni olması şart değildir.
d) Antrenmanda ; Organizatör verir ve yeni olması şart değildir.
Başhakem gerek gördüğü taktirde, 35+ , 18+ Açık ve 18+ Master Erkek Tek’ler final maçları son setinde ve diğer müsabakalarda beklenmeyen durum hasıl olduğunda, oyunun üç yeni topla devamına karar verebilir.

SONRAKİ