Make your own free website on Tripod.com

ÜCRETLER

18 – TURNUVA GİRİŞ ÜCRETLERİ - TGÜ

Turnuva Giriş Ücretleri, VTB tarafından her yılın başında taban-tavan sisteminde ABD doları olarak belirlenir ve ilan edilir.
Turnuva organizatörü, belirlenen bu tutarlara göre, uygun göreceği Turnuva Tek’ler ve Çift’ler Giriş Ücretini karara bağlar. Çift’ler turnuva giriş ücreti, tek’ler turnuva giriş ücretinin yarısı kadardır.
Turnuva Giriş Ücreti bundan böyle burada, TGÜ olarak anılacaktır.
a) VTB Üyesi Olmayan Oyuncular;
Tek’ler ve çift’ler müsabakaları için açıklanan TGܒ nün 1/3 fazlasını ( Organizasyonun yapıldığı kulübün üyeleri ile bayanlarda -30 ve altı, erkeklerde -35 ve altı yaş grubu oyuncuları hariç ) öderler. Bu fark organizatöre kalır.
b) Turnuvanın oynanacağı şehirde ikame etmeyen her yaş grubu veteran oyuncular;
Klasman Serisi ve Uluslar arası Turnuvalara katılırken, tek’ler TGÜ olarak, organizatörün belirlediği ücretin yarısını öder. Organizatör bu oyuncular için OTİP’ in ( bkz ! şık 22-b ) yarısı öder.
c) Hali hazırda tenis hocası olarak hayatını kazanan Performans Tenisi Türkiye Eski Büyükler Milli Takım Oyuncuları;
Klasman Serisi ve Uluslar arası turnuvalara katılırken, tek’ler müsabakaları için açıklanan TGܒnün yarısını öderler. Organizatör bu oyuncular için OTİP’ in yarısı öder.
d) Bayanlarda 55+ , Erkeklerde 65+ ve üzeri yaş grubu oyuncular;
Ödemeleri gereken tek’ler ve çift’ler TGܒnün yarısını öderler. Organizatör bu oyuncular için OTİP’ in yarısı öder.
e) Türkiye Şampiyonası ve Uluslar arası turnuvalara katılırken, turnuvanın oynanacağı şehirlerden başka şehirde ikame eden her yaş grubu veteran oyuncular;
Son Genel Tek’ler Klasmanı’nda ilk 6 ( altı ) içinde yer alan oyuncular, TGܒden muaftır. Organizatör bu oyuncular için OTİP ödemesi yapmazlar.
f) Protokol;
TTF ve TÜTEGEV Başkanları, Organizasyonun yapıldığı kulüplerin Başkan, As Başkan, Performans ve Veteran Komiteleri Başkanları ile Organizatör ve VTB Yönetim Kurulunun belirlediği kişiler TGܒden muaftır. Organizatörler bu oyuncular için OTİP ödemesi yapmaz.
g) Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılır.

19 – TURNUVA DİREKTÖRÜ ÜCRETİ

Kulüpiçi Turnuvalar hariç, VTB Takviminde bulunan tüm turnuvalarda VTB tarafından ödenir.
Turnuva süresince öğle - akşam (tabldot) yemek ve çayları organizatör tarafından sağlanır.

20– BAŞHAKEM ÜCRETİ

Organizatör ve VTB veya VTB Temsilcisi tarafından görevlendirilen Başhakem’in ücreti organizatör tarafından ödenir.
Bu ücret her yıl Ocak ayı başında VTB Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek açıklanır.
Beklenmeyen nedenlerle turnuva bitiş tarihini aşan turnuvalarda, son iki gün için ( Pazartesi ve Salı ) Başhakem’lere ek ücret ödenmez.
Turnuva süresince öğle - akşam (tabldot) yemek ve çayları organizatör tarafından sağlanır.

21 – HAKEM ÜCRETLERİ

Turnuva Başhakemi tarafından göreve çağrılan tüm hakemlerin ücretleri, organizatör tarafından ödenir.
Bu ücret her yıl Ocak ayı başında VTB Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek açıklanır .
Turnuva süresince öğle - akşam (tabldot) yemek ve çayları organizatör tarafından sağlanır.

22 – ORGANİZATÖR ÖDEMELERİ

a) Kulüpiçi turnuvalar için;
 Organizatör, ödemesi gereken tutarı, kendisi ile mutabık kalınan turnuva başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde VTB’ye defaten öder.
b) Diğer turnuvalar için;
Organizatör, her yıl ocak ayında VTB tarafından belirlenen, bir turnuvada her oyuncunun iştirak ettiği tek’ler ve çift’ler kategorileri için ayrı olmak üzere "Oyuncu Turnuva İştirak Payı" toplam tutarını, VTB’ye nakit ve defaten öder.
Bu ücret her yıl Ocak ayı başında VTB Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek açıklanır .
Organizatör ve VTB yetkilisi tarafından turnuva fikstürleri üzerinde tespit edilen, "Tüm Kategorilerde Oynayan Oyuncu Adedi" karşılığı olan meblağ, VTB Yetkilisi’ne makbuz karşılığı ödenir. Ödeme tarihi, turnuvanın bitim tarihinden önceki perşembe günüdür.
Oyuncu Turnuva İştirak Payı bundan böyle burada, OTİP olarak anılacaktır.

23 – ORGANİZATÖRÜN OTİP ÖDEME AKSAKLIĞI VE SONRASI

a) VTB, OTİP ödemelerini zamanında yapmayan organizatörlere karşı, bu hususu kamuoyuna açıklama ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
b) Organizatör, geciken OTİP ödemesine karşın, müteakip yılın Turnuvalar Takvimi’nde yer alma hususunda çeşitli güçlüklerle karşılaşabileceğinin bilincinde olmalıdır.
c) OTİP ödemesini yapmayan organizatöre, hiçbir şekilde başka turnuva yapma hakkı verilmez.

YAPTIRIMLAR

24 – OYUNCUNUN TURNUVAYA KAYDOLMA ŞEKLİ VE SONRASI

Her oyuncu Turnuva Katılım Ücretini en geç, turnuvanın ilk müsabakasına çıkmadan önce ödemelidir.
Her VTB Üyesi, yılın ilk turnuvasının ilk maçına çıkmadan önce dernek yıllık aidatını ödemesi gerekir.

a) VTB Üyesi Oyuncuların Turnuvaya Kaydoluşu;
VTB ve VTB Temsilcilikleri Üyeleri, turnuva giriş başvurularını, VTB ve VTB Temsilcilikleri Bürosu’na telefon ederek, faks çekerek, e-posta yolu ile veya Turnuva Giriş Formu doldurup teslim ederek yapabilirler. Ancak, turnuva kayıt ücretlerini turnuvada oynadıkları veya oynamaya gelmedikleri zaman dahi ödemediklerinde takdirde;

I. Önce kendilerine hatırlatma yaparak ücretini VTB ve VTB Temsilcilikleri banka hesabına yatırmaları istenecek, yatırmadıkları hallerde dahi talepleri var ise bir sonraki turnuvaya kayıtları yine yapılacak
II. Ancak geçmişteki borçları ve son turnuvanın giriş ücreti tahsil edilmeden müsabakaya çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

b) VTB Üyesi Olmayan Oyuncuların Turnuvaya Kaydoluşu;
Turnuva giriş başvurularını ” Turnuva Giriş Formu “ doldurup teslim ederek, telefonla veya şahsen müracaat ederek yapabilirler. Ancak, turnuva kayıt ücretlerini turnuvada oynadıkları veya oynamaya gelmedikleri zaman dahi ödemediklerinde takdirde;

I. Önce kendilerine hatırlatma yaparak ücretini belirtilen süre zarfında VTB banka hesabına yatırmaları istenecek
II. Geçmişteki borçları tahsil edilmeden başka hiçbir turnuvaya kayıt başvuruları kabul edilmeyecek
III. Ödeme hususunda hatalı alışkanlıklarını sürdürenlerin turnuvaya giriş kayıtları o yıl için, (TYÖ kararı ile) ücretin peşin tahsilinden sonra yapılacaktır.

c) Klasman ve Uluslar arası Turnuvalara Kaydoluş;

I. Turnuvanın oynanacağı şehirden başka şehirde ikame eden her yaş grubu oyuncusu, turnuva giriş kayıtlarını VTB’ye yaptıracaklardır. Bu oyuncular, ödemeler hususunda a ve b bentleri açıklamalarına tabidirler.
II. Turnuvanın oynandığı şehirde ikame eden oyuncular kayıtlarını, a ve b bentlerinde açıklanan şekilde yaptıracaklardır.

d) Oyuncu maç günü ve saatleri ayarlaması;
Oyuncular, maç gün ve saatleri ile ilgili kişisel isteklerinin ancak bir ölçüde giderilebileceği peşinen kabul etmelidirler. Bu hususta başhakem’e yardımcı olmaları beklenir. Bilinmelidir ki, ilan edilen müsabaka gün ve saatlerinde esas olan, turnuvanın selametidir.

25 – TURNUVA ÇEŞİTLERİ

a) Klasman Serisi (ferdi);
VTB Temsilcileri’nin bulunduğu şehirlerde yapılan ve oyuncuların yaş gruplarında "Veteran Milli Takıma" seçilme hakkını kazandığı turnuvalardır.
Bu turnuvalara herkes (açık-open) katılabilir.
Türkiye Veteran Tenis Şampiyonları’nın belli olduğu "Türkiye Şampiyonası" da bu seridedir.
Klasman Turnuvaları, VTB Temsilcisi’ nin bulunduğu her ilde Nisan – Ekim tarihleri arasında bir tane yapılır.
Ek olan "Türkiye Şampiyonası" İstanbul’da yapılır.
b) Teşvik Serisi ( ferdi );
Şehir klasmanına dahil puanlı turnuva yapmak için müracaat eden ve VTB onayını alan Tenis Kulüpleri’nin yaptığı turnuvalardır.
Turnuvalardan alınan puanlarla "Şehrin Tenis Şampiyonları" belli olur. Bu turnuvalara herkes (açık-open) katılabilir.
12 ay süre ile tüm Türkiye'de yapılır.
c) Özel Seri ( ferdi );
Tenis kulüplerinin dışında kalan dernekler, meslek grupları, şirketler, eğitim kurumları gibi kuruluşların yapacakları turnuvalardır.
Bu turnuvaların Kategori ve Yaş Grupları'nda değişiklik ile "Katılım Şartları"nda kısıtlamalar olabilir.
Bu hususlarda VTB ve/veya Temsilcilikleri'nin onayı gerekir. Puanlı olup olamayacağına VTB ve/veya Temsilcilikleri karar verir.
12 ay süre ile tüm Türkiye’ de yapılır.
d) Kulüpiçi Serisi (ferdi);
İstanbul Tenis Kulüplerinin üyelerine yönelik puansız turnuvalardır.
Bu turnuvalara sadece o kulübün üyeleri ile, şayet o tür bir organizasyon var ise, sadece çift’ ler kategorisine turnuvaya davet edilen oyuncularından yalnız bir tanesi “ Kulüp Üyesi Olmayan Oyuncu “ olabilir.
VTB Temsilcilikleri’ nin bulunduğu şehirlerde de aynı uygulama vardır.
12 ay süre ile tüm Türkiye'de yapılır.
e) Uluslararası Serisi (ferdi);
ITF, ETA ve diğer uluslar arası kuruluşların takvimine dahil turnuvalardır. Bu turnuvalar herkesin katılabildiği "açık-open" turnuvalardır.
f) Türkiye Takım Şampiyonası;
(bkz! BÖLÜM II)
g) Teselli Turnuvaları;
Turnuvaların, sadece tek’ler kategorilerinde ilk turda elenen oyuncular arasında oynanan ve statüsü şık 26’ de açıklanan turnuvalardır.

26 – TESELLİ TURNUVASI

Teselli turnuvasının yapılmasına izin verilen turnuva serilerine dahil turnuvalarda, aşağıdaki 16 ve üstü sayıda oyuncunun oynadığı tek’ler kategori ve yaş gruplarının, ilk maçını oynayıp kaybedenleri arasında ve “ Birleştirilmiş Yaş Grupları Aralıkları “ format’ında yapılır.
Teselli Turnuvası bundan böyle burada, TT olarak anılacaktır.
Birleştirilmiş Yaş Grupları Formatı şu şekilde oluşur;
a)
Bayanlarda : 30+
b) Erkeklerde : 40+
c) TT ücretsizdir
d) Ana tabloda, maçını walkover ile maç kaybeden oyuncu TT’ye katılamaz
e) TT müsabakaları, turnuva süresince saat 10.00 – 14.00 arası oynanır. TT’ye katılmayı kabul eden oyuncu bu saatlere uyum göstermelidir.
f) TT turnuvasında oynamayı kabul ettiği halde müsabakaya çıkmayan oyuncu, o turnuvada tek’ler kategorisi için ödediği kendi giriş ücretinin yarısı kadar para cezası öder.

Bu tutar VTB ve / veya Temsilcilikleri banka hesabına yatırılacaktır.
Oyuncular bu miktarı yatırana kadar hiçbir TT’ye kabul edilmezler.

VETERAN MİLLİ TAKIMLAR

27 - TEŞKİLİ

VTB Klasman Serisi Turnuvalarda her yaş kategorisi için;
a) "En iyi Üç Tek’ler Maçı Puanları Toplamına Göre ilk 6 (altı) sırayı alanlar arasından klasmandaki yer alış önceliğine göre seçilecek asgari 2 (iki) ve azami 4 (dört) oyuncudan teşkil edilir.
Bu adetlerin dışında kalan, fakat takımla beraber gidecek olan takım kaptanları, ITF Kuralları'nın belirlediği şekilde, Oynar (playing) veya Oynamaz Kaptan (non playing captain) dır. Oyunculara "Görev Davetiyesi" yazılı çıkartılır. Oyuncu, bu davete cevabını yazılı verir.
b) Bir yaş kategorisi milli takımı oluşturulurken, 2 (iki) den fazla oyuncunun iştirak edemediği birbirini takip eden yaş grupları için, oyuncu birleştirmesi yapılarak alt yaş grubu esasında milli takım oluşturulmasına, VTB Yönetim Kurulu karar verebilir. (bkz! şık 1/c)
c) Kendi yaş grubu klasmanında ilk 6 (altı) oyuncu içinde olup ta o yıl bir üst yaş kategorisine yükselen oyuncular, kendi yaş grubu milli takımıyla giden 4 (dört) oyuncu varsa ve yeni girdiği yaş grubu takımında oyuncu eksikse, VTB Yönetim Kurulu kararı ile bu yaş grubu milli takımında yer alabilir.
d) Klasmanda oyuncular arasında puan eşitliği halinde, son yıl oynadıkları Türkiye Şampiyonasında aldıkları puan yüksekliği öncelik kazanır. Yine eşitlik hasıl olursa, yine son yıl içinde, önce Klasman Serisi Turnuvalarda aralarında oynadıkları son maçı kazanan, bu gerçekleşmemişse Teşvik Serisi Turnuvalar'da aralarındaki son maçı kazanan tarafın lehine tescil edilir. Hiçbiri oluşmamış ise, tek bir seçme maçı oynarlar. Bu maç "Klasman Serisi Turnuvalar" statüsünde oynanır.
e) Oyuncuların d bendi hususunda, diğer oyuncu lehine feragat etme hakları vardır.
f) VTB Yönetim Kurulu, takım kaptanlığını herhangi bir VTB üyesine verebilir.
g) Takım Kaptanı seyahate hazırlık, seyahat esnasında ve müsabakalar süresince her hususta (müsabakalarda oynayacak oyuncunun belirlenmesi dahil) tam yetkilidir. Raporunu VTB Yönetim Kuruluna verir.
h) VTB, dünya şampiyonalarına gönderilmesine karar verilen yaş grubu Tenis Veteran Milli Takım Oyuncuları’nın;

I. TGܒ nün % 100’ü ödenecek.
II. Avrupa kıtasına yapacakları seyahat yol parasının asgari %35’nin
III. Diğer kıtalara yapacakları seyahat yol parasının asgari %20’sinin
IV. 1 adet Seremoni Eşofmanı’nın karşılanmasına çalışılacaktır.
Yol parasına esas teşkil eden miktar, hava yolları tarifeli uçak fiyatları arasında en düşük olanıdır.
i) Disiplin cezası almış oyuncular için son kararı, VTB Yönetim Kurulu Raporu Esası’nda TTF verir.

j) Milli Takım Listeleri TTF Başkanlığı’nın onayı ile kesinlik kazanır.
k) Milli takımda oynayan oyunculara aşağıdaki kurallar dahilinde, kendi yaş grubu için sponsor arayışı müsaadesi verilir. Kesin “ Kabul Onayı “ nı VTB Yönetim Kurulu verir. Bu hususlara aykırı davrananlar Haysiyet Divanına sevk edilir.

I. Manevi;
VTB Yönetim Kurulu girişimleri ile gerçekleştirilir.
Oyuncular hiçbir şekilde yurtiçi ve dışında ki T.C resmi makamları ile ülkenin tanıtımı hususunda olsa dahi görüşme talebinde bulunamaz.
II. Maddi;

Kıyafet : O yıl milli takımı oluşturan "tüm yaş grubu takımları"nın tamamını kapsayacak şekilde
Nakit : Meblağın %60'ı o yaş grubu oyuncuları arasında, %30'u diğer tüm veteran milli takımı yaş grubu oyuncuları arasında eşit olarak paylaştırılmak, %10'u ise VTB' ye gelir kaydedilmesi şartı ile.
Uçak bileti ve Otel : O yaş grubu takım oyuncuları için ,asgari 3 ( üç ) kişi için sağlanmış olmalı, bu mümkün olmuyor ve daha az adet te kişi için bulunabilmiş ise, tüm oyuncuları kapsayan aradaki gider farkının bütün oyuncular tarafından eşit karşılanması şartı ile

III. Hiçbir milli takım oyuncusu, Türk Milli Takımı Armalı giysisi üzerinde, VTB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmamış bir tanıtım logo,arma veya yazısını hiçbir şekilde kullanamaz.

 

OYUNCULAR

28 - OYUNCULAR

Şık 29’da açıklanan kısıtlamalar dışında müsabakaların tümü, ilan edilen kategori ve yaş gruplarına uygunluk gösteren her oyuncuya açık olacaktır.

29 – OYUNCU KATEGORİZASYONU VE KISITLAMALARI

a) Kısıtlamaları olan oyuncular ;

I. Performans Oyuncuları;
İçinde bulunan yıl için yurt içinde veya dışında, tenis lisansı vizeli olan T.C veya Yabancı Uyruklu oyunculardır. (Türk Silahlı Kuvvetleri Okulları Talebe Oyuncuları hariç)
II. Performans eski oyuncuları;
Geçmiş zamanlarda performans tenisi oynamış, fakat son 3 (üç) yıl Performans Tenis Lisansı vize görmemiş olan T.C veya Yabancı Uyruklu oyunculardır.
Bu oyuncular 4. (dördüncü) yıldan itibaren veteran tenisçi statüsünde değerlendirilip kısıtlamaları kaldırılır. Türk Silahlı Kuvvetleri Okulları Talebe Oyuncuları bu hususa tabi değildir.
Süreyi doldurmamış olanları "Performans Oyuncusu" kabul edilir.
Önemli Not :
Performans müsabakalarına iştirak etmemelerine karşın, kulüplerinin lisanslarını vize ettirmeleri sporcunun sorunudur. Bu durum, veteran oyuncu olarak kabul edilişlerini geciktirir.
III. Tenis Hocaları;
Yurt içinde veya dışında, tenis kulüplerinde profesyonel tenis hocalığını meslek edinip, geçimlerini halen tenis öğretisinden sağlayan T.C veya Yabancı Uyruklu oyunculardır.

b) Kısıtlamaları olmayan oyuncular;

I. Antrenman Hocaları;
Veteran Tenisçi yaşına ulaşmadan (bayan 30+ ve erkek 35+) evvel tenis hocalığı yapmamış, bilahare antrenman partneri olarak oynayan oyunculardır.
II. Türk Vatandaşı Olmayan Oyuncular;
Türkiye' de herhangi bir nedenle ikame eden ve şık 29-a dışında kalan yabancı uyruklu oyunculardır.

30 – KISITLAMALI OYUNCULARIN KATILIŞLARI

Tek’ler Kategorilerinde;
a) Performans Oyuncuları;

I. Klasman Serisi
II. Uluslar arası
III. Yaşı bayanlarda –35 , erkeklerde –45 ise, diğer turnuvalarda 18+ Master

b) Performans Eski Oyuncuları.

Performans tenisi bıraktıkları ilk 3 (üç) yıl içerisinde;

I. Klasman Serisi
II. Uluslar arası
III. 18+ Master

Performans tenisi bıraktıkları 4. ( dördüncü ) yıldan itibaren ilave olarak ;

IV. Her turnuva serisinin diledikleri kategorisine katılabilirler.

Bazı Özel ve Kulüpiçi turnuvalar için kısıtlanmaları süregelebilir.

c) Tenis Hocaları;

Tenis hocalığını bıraktıkları ilk 3 ( üç ) yıl içerisinde ;

I. Klasman Serisi
II. Uluslar arası
III. 18+ Master

Tenis hocalığını bıraktıkları 4. ( dördüncü ) yıldan itibaren ilave olarak ;

IV. Her turnuva serisinin diledikleri kategorisine katılabilirler.

Bazı Özel ve Kulüpiçi turnuvalar için kısıtlanmaları süregelebilir.

Çift’ler Kategorilerinde;
a) Performans Oyuncuları ;

I. 18+ Master.

b) Performans Eski Oyuncuları;

Performans tenisi bıraktıkları ilk 3 (üç) yıl içerisinde ;

I. Klasman Serisi
II. Uluslar arası
III. 18+ Master

Performans tenisi bıraktıkları 4. (dördüncü) yıldan itibaren ilave olarak ;

IV. 18+ Açık
V. Teşvik Serisi

(Teşvik Turnuvalarında bayanda 35+ - erkekte 45+ yaş grubuna ulaşana kadar performans eski oyuncuları ve tenis hocaları ile eşleşemezler)
Bazı Özel ve Kulüpiçi turnuvalar için kısıtlanmaları süregelebilir.

c) Tenis Hocaları;

Hocalığı bıraktıkları ilk 3 (üç) yıl içerisinde;

I. Klasman Serisi
II. Uluslar arası
III. 18+ Master

Hocalığı bıraktıkları 4. ( dördüncü ) yıldan itibaren ilave olarak ;

VI. 18+ Açık
VII. Teşvik Serisi

(Teşvik Turnuvalarında bayanda 35+ - erkekte 45+ yaş grubuna ulaşana kadar tenis hocaları ve performans eski oyuncuları ile eşleşemezler)
Bazı Özel ve Kulüpiçi turnuvalar için kısıtlanmaları süregelebilir.

 

SONRAKİ