Make your own free website on Tripod.com

03 VTB TEMSİLCİLİĞİ ESASLARI

 1. Amaç Esasları;
  Bu düzenlemenin amacı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından verilen yetkiler kapsamında, veteran ve gençlik tenis turnuvaları  organizasyonlarını Türkiye genelinde etkin ve pratik uygulama yeteneğine kavuşturmak, yine VTB kontrolü altında, VTB Yönetmeliği’ne uygun şekilde yerel organizatörler tarafından  düzenlenebilir hale getirmektir.
 2. Yöntem;
  I.         VTB, yukarıda tanımlanan amacı gerçekleştirmek amacıyla belirlediği illerde işbirliği yapmak üzere, o ilde önceden kurulmuş bir veteran dernek veya dernekleri varsa, öncelikle bu derneklerden bir tanesi ile işbirliğine gitmeyi tercih edecektir.

II.        Seçilen ilde veteran derneği yoksa, ya da mevcutlarla işbirliğinde herhangi bir nedenden dolayı sonuç alınamamışsa, o zaman o ilde, federe tenis faaliyeti yürüten spor kulüplerinden biri ile işbirliği yoluna gidilir.

III.       Seçilen ilde federe tenis faaliyetinde bulunan kulüple de, herhangi bir nedenden dolayı, işbirliği anlamında sonuç alınmazsa, bu defa faaliyetleri arasında, özel anlamda federe olmayan tenis kulüpleri derneklerinden biri ile  işbirliği zemini aranır.

IV.        Seçilen ilde özel anlamda tenis faaliyeti olan tenis kulübü dernekleri ile de bir işbirliği olanağı sağlanamazsa, bu defa il spor temsilcisi nezdinde girişimlerde bulunarak, bir veteran tenis komitesi kurulmasının sağlanması ve bu komite ile işbirliği kurulması yoluna gidilir.

V.          İl spor temsilciliği ile veteran tenis komitesi kurulması yolunda bir sonuç alınmaması halinde ise, o ilin bu işbirliği organizasyonunu üstlenmeye hazır kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği sağlamak yoluna gidilir.

VI.        Yukarıda sıralanan tüm girişimlerden bir sonuç alınmaması halinde, bu defa belirlenen ilde Dernekler Kanunu ve VTB Tüzüğü hükümlerine uygun bir biçimde, bir şube kurulması yoluna gidilir.

c.                  İşbirliği Prensipleri

I.          Halihazırda müşterek çalışma içerisinden bulunulan il veteran dernekleri, gerekli tüzük değişikliklerini yaparak, tüzüklerini VTB tüzüğü ile aynı esaslara bağlayacaklardır. Bunun için gerekli süre kendilerine verilecek ve bu husus "Yetkilendirme Protokolü"nde belirtilecektir.

II.        Halihazırda müşterek çalışma içerisinden bulunulan il temsilcileri veteran derneği kurmaları yolunda teşvik edilecek ve gerekli bilgi desteği verilecektir.

III.       VTB ile işbirliğinde öncelik hakkına sahip olmak isteyen müstakbel İl Veteran Dernekleri, tüzüklerini VTB tüzüğü ile aynı esaslara bağlayacaklardır.

IV.       Tüm işbirliği organizasyonlarında görev yapacak olan Veteran Dernek Yönetim Kurulları ile Veteran Komiteleri‘nde;

* Asil ve yedek üyelerinin salt çoğunluğu, aktif veteran müsabık üyelerden,

* Bu üyelerin de yine asil ve yedek üyeliklerde olmak üzere, en az ikisinin bayan üye olması zorunluluğu vardır.

V.   Şube kurulması ile ilgili prensipler kanun ve tüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ancak şube yönetim kurullarında görev alacak asil ve yedek üyelerin teşkili  şık  3/c-IV’ e göre olacaktır.

VI.  Şube seçeneği dahil, tüm işbirliği organizasyonları, VTB tarafından düzenlenip karşılıklı imzalanacak 1 yıl süreli "Yetkilendirme Protokolleri" esaslarına uygun yürütülecektir.

d.     Üye Hakları;
Müsabakalar nezdinde her türlü hakları, VTB Üyeleri ile aynı olacaktır.

01 MÜSABAKALAR

 1. Aşağıdaki kurallar, Madde - 1’den 23’e kadar bütün Veteran ve Gençlik Turnuvaları'na aittir.
 2. Türkiye’de, "VTB Veteran Tekler ve Çiftler Ferdi Turnuvaları" ile BÖLÜM II'de açıklanan "Türkiye Takım Şampiyonası" olarak bilinir.
 3. Sistemin hazırlanışına, Türkiye’nin coğrafi ve iklim şartları, ülkenin yurt dışında temsili, milli takımların oyun gücü yüksek olan oyunculardan oluşması ve yurtiçi turnuvalara yüksek katılımın sağlanması esas teşkil etmiştir.
 4. Veteran Tenisçiler Birliği Turnuvaları Takvimi’nde olsun olmasın, diğer  bütün veteran ve gençlik (performans hariç) turnuvaları buradaki kuralları takip edecek, böylece Türkiye’deki veteran ve genç oyuncuların sistemi özümlemesiyle, arzu edilen standart ve benzerlik sağlanacaktır.
 5. Veteran Tenisçiler Birliği bundan böyle burada, VTB olarak anılacaktır.

02 MÜLKİYETİ

Türkiye Cumhuriyeti Tenis Federasyonu  mülkiyetinde olup, Federasyon Tenis Müsabaka Yönetmeliği’nin 10. maddesi gereği, yine federasyonun gözetimi ve denetiminde yapılması şartı ile, yapılan protokolle tüm Türkiye’de, aşağıda açıklandığı üzere, VTB ve VTB İl Temsilcilerine bırakılmıştır. 

Puanlı Ferdi Klasman Turnuvaları; VTB’nin organizatörü olduğu "Veteran Milli Takımları" oyuncularının seçildiği open (açık) turnuvalar. Klasman turnuvaları içerisinde yer alan Türkiye Şampiyonası’nda, oyuncuların tekler kategorisinde oynayabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları zorunludur. Çiftler kategorisinde bu zorunluluk yoktur.

 1. Puanlı Ferdi Teşvik Turnuvaları; Federe kulüpler dahil, tüm tenis kulüplerinin yapacakları open (açık) turnuvalar
 2. Puanlı veya Puansız Özel Ferdi Turnuvalar; Kişi, kurum ve kuruluşların yapacakları open (açık) veya close (kapalı) turnuvalar
 3. Kulüpiçi Turnuvalar; Federe kulüpler hariç, tüm tenis kulüplerinde yapılan close (kapalı) turnuvalar,
 4. Uluslararası Ferdi ve Takım Turnuvaları; Her yıl için, International Tennis Federation, European Tennis Association ve diğer Uluslararası kuruluşlarla yapılan uyum çalışmaları sonrası belli olur.
 5. Türkiye Takım Şampiyonası; Türkiye Cumhuriyeti Tenis Federasyonu bundan böyle burada TTF, International Tennis Federation ITF, European Tennis Association ETA, olarak anılacaktır.

04 İDDİADAN HAKTAN VAZGEÇME

VTB Turnuvaları’ nda oyuncular turnuvaya girerken  ;

 1. Giriş şartı olarak; kendileri, varis idarecileri, vekilleri ve temsilcileri
 2. Geçmiş,şimdi ve gelecekte; VTB'ye, Turnuva Organizatörleri’ne ve TTF'ye karşı turnuva sırasında olabilecek sakatlıklar ve turnuvaya gelip giderken olabilecek turnuva kayıplar için dava açmaktan feragat eder.

Bütün oyunculara yeterli şahsi ve sağlık sigortaları yaptırmaları tavsiye edilir.

 05 UYULACAK KURALLAR

a) Müsabakalar, TTF ve bu yönetmelikte belirtilen VTB Danışma ve Planlama Kurulu Tenis ve Disiplin Kuralları’na göre gerçekleştirilecektir.
b) VTB Onaylı Turnuva yapmak için başvuru yapıldığı zaman, turnuva otomatik olarak buradaki kurallar ve yönetmeliklere göre hareket edilerek tamamlanır.
c) VTB Onaylı Turnuva için başvuran oyuncu, otomatik olarak buradaki kural ve yönetmeliklere uymayı peşinen kabul eder.
VTB Danışma ve Planlama Kurulu bundan böyle burada, DPK olarak anılacaktır.

06 - İŞLETİM SORUMLULUKLARI

a) Bütün turnuvalar tenis müsabaka kurallarına göre oynanır.
b) Turnuva süresince ITF Veteran, TTF ve DPK tenis ve davranış kuralları uygulanır. Muhtemel çelişki de DPK kuralı geçerlidir.
c) VTB Turnuva Direktörleri, her turnuvanın (Kulüp içi Turnuvaları hariç) en üst idari karar yetkilileridir. Kararları kesindir.
d) Turnuvaya giren her oyuncu, turnuvayı organize eden VTB, VTB Temsilcileri'ne ve/veya sponsorlarına, turnuva süresince çekilen video ve fotoğraf görüntülerini süresiz olarak kullanma hakkı verir.
e) Turnuva ile ilgili şikayetler, olayın olmasından 48 saat içinde yazılı olarak Turnuva Direktörü veya Başhakem’ine bildirilirse, DPK bunu dikkate alır ve konuya ilişkin görüşlerini bir raporla VTB Yönetim Kuruluna bildirir.
f) Oyuncunun kaydını yaptırdıktan sonra, ücret ödemeden turnuvadan çekilebilmesi için son tarih ve saat, fikstürlerin çekileceği, turnuvaya son katılım tarihi gününün saat 17.00‘ıdır. Bu husus, Turnuva Giriş Formu ve Turnuva Talimatnamesi’nde açıkça belirtilmiştir.  

07 YÖNETİM KURULU

a) Yönetim; Veteran Tenisçiler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

b) Sorumluluklar; Yönetim Kurulu sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

I. Yönetim Kurulu, her iki senede bir , DPK için , bir kişisi VTB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri’nden olmak üzere, toplam üç kişiyi görevlendirir.
II. Müsabaka yönetmeliklerine ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlar.
III. İtiraz ve başvuruları karara bağlar.
IV. DPK Kararları’ nı uygulayacak olan profesyonel ve amatör çalışanlarını istihdam eder.

08 DANIŞMA VE PLANLAMA KURULU ( DPK )

Görev sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Turnuva Yönetim İlke ve Esasları Sistematiği’ni hazırlamak
b) Yıllık Turnuvalar Takvimi Esasları Sistematiği’ni hazırlamak, Planlamasını yapmak
c) Türkiye Takım Şampiyonası İlke ve Esasları Sistematiği’ni hazırlamak
d) Veteran Milli Takımlarına Seçilebilme İlke ve Esasları Sistematiği’ni hazırlamak
e) Yukarıdaki ilke ve esasların Türkiye çapında işlerlik kazanmasına yönelik çalışmalar yapmak
f) Teknik Yönetici ve Öğreticilerle ile uyum çalışmaları yapmak
g) Turnuva Organizatörleri ile, başvurularıyla alakalı görüşmeler yapmak ve karara bağlamak
h) TTF’nin, VTB nezdindeki yetkilisi ile eşgüdüm çalışmaları yapmak
i) Görev alanı içine dahil konularda VTB Yönetim Kurulunu bilgilendirmeK.

DPK’nın VTB Yönetim Kurulu Asil Üyesi dışındaki üyeleri, DPK Kararları’nın uygulama alan ve anlarında ( sistemin aktif icraatında ) görevli değillerdir.

9 – TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLER ( TYÖ )

VTB Yönetim Kurulunun görevlendirdiği profesyonel ve amatör kişilerdir. Turnuvalar nezdinde, DPK Kararları’nı uygulamakla yükümlüdürler.

a) Turnuva Direktörü;

I. TTF Başhakem Brövesi ( olağandışı haller haricinde ) ve DPK Yönetmeliği Bilgileri sahibi olması zorunludur.
II. VTB ve VTB Temsilcileri tarafından göreve atanır.
III. ITF, TTF, DPK Tenis Kural ve Disiplin Kararları’nı eksiksiz uygulamakla yükümlüdür.
IV. VTB ve VTB Temsilcilikleri Turnuvaları’ nın en üst “ İdari Karar “ yetkilisidir.
V. Fikstür çekiminde bulunur.
VI. Turnuvanın selameti açısından, Turnuva Başhakem’ine yaptırım uygulayabilir, onu görevden alabilir, yerine başkasını atayabilir veya kendisi üstlenebilir.
VII. Turnuva Direktörleri, Başhakem ve Hakemlerin bu yönetmelikte açıkça belirtilen gerekleri yerine getirmeleri hususlarını gerçekleştirmelerini sağlar, konuya ilişkin rapor hazırlar ve DPK’ya sunar.
VIII. DPK İdari Kararları nezdinde, DPK içindeki VTB Yönetim Kurulu Asil Üyesi’ne karşı sorumludur.
IX. Turnuva Direktörü yönettiği turnuvada müsabık olamaz.

b) Başhakem;

I. TTF Başhakem Brövesi ( olağandışı haller haricinde ) ve DPK Yönetmeliği Bilgileri sahibi olması zorunludur.
II. Organizatör, VTB, VTB Teknik Direktörü veya Temsilcileri tarafından göreve atanır.
III. ITF, TTF, DPK Tenis Kural ve Disiplin Kararları’nı eksiksiz uygulamakla yükümlüdür.
IV. Turnuva fikstürleri çekimi başlangıcından, turnuva bitimine kadar, idari kurallar hususunda Turnuva Direktörü’ne bağlıdır.
V. Müsabakaların sevk ve yönetiminden sorumludur.
VI. Fikstür çekiminde bulunur.
VII. Günlük müsabaka programını yapar ve vaktinde ilan eder.
VIII. Müsabaka hakemlerini atar ve denetler.
IX. Havanın kararması sonucu müsabakaların kesilmesine, başka güne tehirine karar verir.
X. Müsabaka sonuçlarını, günün son müsabakası bitiminde fikstürlere topluca işler.
XI. Raporlarını Turnuva Direktörü’ne verir.
XII. Başhakem yönettiği turnuvada müsabık olamaz. (olağandışı haller haricinde)

c) Hakem;

I. TTF Hakem Brövesi ( olağandışı haller haricinde ) ve DPK Yönetmeliği Bilgileri sahibi olması zorunludur.
II. Maçların saha içi yönetiminde görevlidir.
III. ITF, TTF, DPK Tenis Kural ve Disiplin Kararları’nı eksiksiz uygulamakla yükümlüdür.
IV. İdari ve Müsabaka Kuralları nezdinde, Başhakem’e karşı sorumludurlar.
XIII. Hakem yönettiği turnuvada müsabık olamaz. (olağandışı haller haricinde)

d) Olağandışı Haller;
VTB Yönetim Kurulunun karar vereceği hallerdir.  

ORGANİZASYON GEREKSİNİMLERİ

10 - TURNUVA YAPABİLMEK İÇİN BAŞVURU VE ONAY ALMA

Organizatör, hangi turnuva serisine göre turnuva yapmak istediğine dair başvurusunu her yıl ocak ayı içinde DPK ve / veya VTB Temsilcisi’ne yazılı olarak yapar. Sözleşme protokolü 20 Mart’a kadar karşılıklı imzalanan turnuvalar, VTB Turnuvalar Takviminde umuma ilan edilir.
a)
VTB Temsilcileri, kendilerine yapılan başvuruları 29 Şubat’ a kadar karara bağlar ve oluşturdukları Turnuvalar Takvimini VTB’ye fakslayarak onay alır.
b) Turnuva başvurularında, yalnız tenis kulüpleri, eğitim kurumları, dernekler ( siyasi olmayan ) ile tüzel kişi başvuruları dikkate alınır.
c) Başvurusu kabul edilen ve organizasyonuna karar verilen her bir turnuva veya turnuvalar için,VTB ve / veya VTB Temsilcisi ile Organizatör arasında yazılı protokol yapılır. Turnuvanın ilanına dahi, bu protokol sonrası müsaade verilir.
d) VTB antetli kağıt üzerinde yapılacak olan protokolde, organizatörlerin en üst yetkili makamlarının kaşe ve imzasını olmalıdır. VTB adına imza yetkisi, Dernek Genel Müdürüne verilmiştir.
e) Bir turnuvanın bir seriye kabul edilmesi, her talep eden organizatörün turnuvasının bu seriye kabul edileceğini göstermez.
f) Eğer programa alınan bir turnuva, organizatörü tarafından müracaatın kabul edildiği yılın 25 Mart tarihine kadar iptal edilirse, iptal başvurusu yaptırımsız kabul edilir.
1 Nisan tarihinden sonra iptal edilen turnuvaların organizatörlerinin bir sonraki talepleri, olağanüstü koşullar haricinde, gelecek sene kabul edilmez.

11 – TURNUVA YÖNETİM MASASI

Turnuvanın oynanacağı tesisin yetkilileri, turnuva yönetim kadrosuna rahat çalışma ortamı sağlar. Aşağıdaki hususların sağlanması önceliklidir;
a)
Muhtemel eksikliklerin kısa sürede halledilebilmesi için, Turnuva Direktörü’ne yardımcı olacak “ Spor Tesisi İdari Yetkilisi “ nin organizatör tarafından belirlenmesi
b) Başhakem çalışma masası ( üç kişinin çalışabileceği )
c) VTB İrtibat masası ( iki kişinin çalışabileceği )
d) Telekomünikasyon alt yapısı ( başhakem masasında bağlantısı sağlanmış telefon ve faks, bilgisayar ile yazıcısı için enerji hattı vs. )
e) Fikstürlerin ve günlük müsabaka ilanlarının asılarak ilan edileceği panolar ( yeterli sayı ve büyüklükte )

12 - TURNUVA AFİŞLERİNDE LOGO YERLEŞİM DÜZENİ

Puanlı turnuvalarda organizatör, turnuva afişi hazırlayıp diğer tenis kulüplerinde astırılarak turnuvanın tanıtımını yapacaktır.
Bu afişin dizaynı, aşağıdaki sıralamaya sadık kalınarak yapılmalıdır. (bkz! ek’ teki Afiş Örneği)
a)
Asgari 29.7 x 42.0 cm ( A3 ) ebadındaki afiş üzerinde “ Bu Turnuva Türkiye Tenis Federasyonu Denetim ve Gözetimi Altındadır. “ başlığı
b) VTB ve TTF Mülkiyet Logoları; Afiş sağ üst köşesine TTF, sol üst köşesine VTB’nin ki gelecek şekilde, eşit büyüklükte ve her birinin çapı, asgari 4.0 cm olarak
c) Organizatör Ana Sponsor Logosu; VTB ve TTF logoları arasında, hemen veya biraz altından başlayarak istenilen ebatta
d) VTB Turnuva Serisi Ana Sponsoru iki adet Logosu; VTB ve TTF logoları ebadında ve bu logolarla yan ve kenarlardan alt alta blok'lanmış şekilde
e) Turnuvanın oynandığı kulübün adı, Veteran Tenis Turnuvası ibaresi, hangi seriye ait olduğu, başlangıç ve bitiş tarihi
f) Son kayıt tarihi
g) Turnuva kayıt başvuru telefon ve faks numaraları
h) Kategoriler, yaş grupları ve varsa özel kategoriler ( özel kategoridir başlığı altında )
i) Turnuva direktörü, başhakemi ve baş hakem yardımcısının ad, soyadı
j) Turnuvanın oynandığı yerin adresi
k) Sosyal aktiviteler
l) Verilecek ödüllerin dökümü
m) Ödül merasimi tarihi ve saati
n) Katılım Ücretleri : VTB ve Kulüp Üyeleri için
Tek’ler :
Çift’ler :
Üye Olmayanlar için Tek’ler :
Çift’ler :
o) Organizatör Co.Sponsor Logoları ; Afişin en altında düz bir bant üzerinde istenilen ebatta, yan yana yerleştirilecektir.
VTB Ana Sponsorunun iştigal alanı ile çakışan Organizatör Co.Sponsorları’nın afiş üzerindeki yerleşiminde öncelik hakkı VTB’ nindir.

13 – KORT İÇİNDE SPONSOR TANITIM DÜZENİ

Kort içerisinde sponsor tanıtım önceliği organizatöre aittir.
Organizatör Sponsorları’nın tanıtımı sonrası boş kalan yerlerde, VTB ve VTB Sponsorları’nın tanıtımını yapılabilecektir.

14 – TURNUVA MAHALLİNDE TİCARİ STAND DÜZENİ

Organizatör, sporcu sağlığı ile ilgili kuruluşlar için (hastane, sağlık müessesesi, ambulans vs.) bir mekanı ücretsiz olarak VTB’ye tahsis edecektir.
Organizatör‘ün bu hususta girişimi varsa, öncelik kendisinindir.

15 – TURNUVA TALİMATNAMESİ

VTB ve / veya VTB Temsilcisi tarafından hazırlanıp, turnuva afişi veya fikstürleri yanında asılarak ilan edilecek olan “ Turnuva Talimatnamesi “ üzerinde, turnuva ile ilgili organizasyon bilgileri, aşağıdaki şekil ve sırada oyuncuların dikkatine sunulmalı, VTB ve / veya VTB Temsilcisi’ne hazırlık bilgisi olarak Turnuva Organizatörü tarafından, turnuva başlama tarihinden en geç 5 ( beş ) gün evvel fakslanmalıdır.
a) Her oyuncunun "VTB Tenis Turnuvaları Organizasyon Yönetmeliği"ni bildiği kabul edilir. Oyuncular dilerlerse, herkese ücretsiz olarak verilen yönetmeliği, Turnuva Başhakemi’ nden veya VTB Ofisi’nden elde edebilirler, ibaresi
b) "Özel Kategori" başlığı altında yer alan bazı kategorilerde, seribaşları tespiti ve işletim düzenini Turnuva Organizatörü gerçekleştirmektedir. Bu tip kategorilerde VTB müsabaka disiplini işletilmemektedir. Oyuncular bu hususu göz önüne alarak bu kategorilere kayıtlarını yaptırmalıdırlar, ibaresi
c) Oyuncular, maç gün ve saatleri ile ilgili kişisel isteklerinin ancak bir ölçüde giderilebileceği peşinen kabul etmelidirler. Bu hususta başhakem’e yardımcı olmaları beklenir. Bilinmelidir ki, ilan edilen müsabaka gün ve saatlerinde esas olan, turnuvanın selametidir, ibaresi
d)
TT turnuvasında oynamayı kabul ettiği halde müsabakaya çıkmayan oyuncu, o turnuvada tek’ler kategorisi için ödediği kendi giriş ücretinin yarısı kadar para cezası öder. Bu tutar VTB ve / veya Temsilcilikleri banka hesabına yatırılacaktır. Oyuncular bu miktarı yatırana kadar hiçbir TT’ye kabul edilmezler, ibaresi
e) Oyuncular, VTB Turnuvaları’na girerken, giriş şartı olarak kendisi, idarecileri, vekilleri ile temsilcileri, geçmiş, şimdi ve gelecekte VTB’ye, Turnuva Organizatörleri’ ne ve TTF’ye karşı, turnuva sırasında olabilecek sakatlıklar ve turnuvaya gelip giderken olabilecek kayıplar için dava açmaktan etmeyi peşinen kabul etmişlerdir. Bütün oyunculara yeterli şahsi ve sağlık sigortaları yaptırmaları tavsiye edilir, ibaresi
f) Hangi seriye ait ve puanlı olup olmadığı
g) Turnuva başlangıç ve bitiş tarihleri
h) Son kayıt tarihi
i) Turnuva giriş ücreti VTB üyeleri ve diğerleri için ayrı belirtilerek
j) Turnuva doktorunun adı, soyadı
k) Kort zemin cinsi
l) Topların markası
m) Işık durumu
n) İçecekler
o) Oyuncu kaydını yaptırdıktan sonra, ücret ödemeden turnuvadan çekilebilmesi için son tarih ve saat, fikstürlerin çekileceği, turnuvaya son katılım tarihi gününün saat 17.00 ‘sidir, ibaresi
p) Turnuvaya giren her oyuncu turnuvayı organize eden, organizatör ve VTB ve / veya onların sponsorlarına, turnuva süresince çekilen video ve fotoğraf görüntülerini süresiz olarak kullanma hakkı verir, ibaresi
q) VTB ve Turnuva Organizatörü, oyuncuların uğrayabileceği telekomünikasyon iletişim ve görüşmelerinden doğan hatalardan sorumlu değildir, ibaresi

16 – TURNUVA BAŞLANGIÇ VE SONUÇ DÜZENİ

Turnuvalar standart olarak çarşamba günleri başlar ve müteakip ikinci pazar günü sona erer. ( 12 gün ) Bununla birlikte, turnuva süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri çeşitli nedenlere bağlı olarak DKP tarafından değişik olarak uygulanabilir.
Kapalı Kort Turnuvaları’nda başlangıç gününü organizatör belirleyebilir. Bitiş günü cumartesi veya pazar günüdür.
Beklenmeyen nedenlerden dolayı bitirilemeyen turnuvalar en geç, müteakip salı günü ulaşılan noktada kesilir . Puanlaması, kesinlikle o an itibari ile yapılır.
Turnuvalarda, başlangıç ve bitimleri itibari ile takip edilecek idari görevler aşağıdaki gibidir;
a) Organizatör Görevleri ;
Sadece Klasman Serisi Turnuvalarda ve başlamadan 15 ( on beş ) gün önce;

* Oyuncuların yüksek oranda indirilmiş fiyatla kalabilecekleri 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin adlarını
* Tek ve çift kişilik oda fiyatını
* Telefon ve faks numarasını
* Son rezervasyon kabul tarihini
* Organizatörün yapmak istediği aktiviteler’ in bulunduğu "Ağırlama Programı"nı VTB’ye faksla bildireceklerdir.

b) Başhakem Görevleri ;
I.
Tüm Turnuva Serilerinde;

* Turnuvaya kayıt yaptıranların listelerini, katıldıkları yaş kategorilerine göre turnuva son kayıt tarihi ve saatinden sonra en geç ertesi gün ,saat 11.00-12.00 arası faksla bildireceklerdir.
* Turnuva bitimi sonrası 2 (iki) gün içinde sonuçları üzerlerinde belirtilmiş Turnuva Fikstürleri ile oyuncuların katıldıkları kategori ve yaş gruplarına göre, ad, soy ad, milliyet ve doğum yılı bilgilerinin kaydedilmiş, bulunduğu tercihen "Microsoft Excel" programı format’ında ki bilgisayar disketini veya bilgi dosyasını, VTB’ye elden veya taahhütlü posta ile ulaştıracaklardır.

II. Sadece Klasman Serisi Turnuvalarında;
Turnuvanın oynandığı şehirde ikame etmeyen, başka şehirlerden gelen ve kategorilerinde ilk 16 arasında bulunan oyuncuların maçlarını (bayanlarda 55+ ve erkeklerde 65+ yaş grubu oyuncuları hariç olmak üzere);

* 64’lük fikstürde son salı günü saat 16.00’dan itibaren
* 48’lik fikstürde son salı günü saat 16.00’dan itibaren
* 32’lik fikstürde son çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren
* 24’lük fikstürde son çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren
* 16’lık fikstürde son perşembe günü saat 16.00’dan itibaren
* 8’lik fikstürde son cuma günü saat 16.00’dan itibaren
* 4-7’lik fikstürde son cuma günü saat 16.00’dan itibaren oynatacaktır.

Şehir dışından gelen, bayanlarda 55+ ve erkeklerde 65+ ve üstü yaş grubu oyuncuları, yukarıda anlatılan disiplinde turnuvaya iştirak etmek isterlerse, üst üste maç oynama durumu nedeni ile ( bkz ! şık 52-d ), seçecekleri, sadece tek bir kategoride müsabakalara iştirak edebilirler.
Bu kurallara uyum sağlamayan turnuvalar, DPK raporu sonrası, VTB Yönetim Kurulu tarafından başarısız
kabul edilebilir ve özel durumlarda, bir sonraki sene seriye alınmazlar.

17 - TURNUVA KAYIT KAPANIŞ TARİHİ

a) Klasman Serisi ve Uluslar arası Turnuvalarda ; Turnuva başlangıç tarihinden 5 (beş) gün önce, saat 17.00’da.
b) Teşvik Serisi ve Özel Seri Turnuvalarda ; Turnuva başlangıç tarihinden 3 (üç) gün önce, saat 17.00’da.
c) Kulüpiçi Turnuvalarda ; Turnuva başlangıç tarihinden 2 (iki) gün önce, saat 17.00’da
d)
Uluslar arası Turnuvalarda ; Turnuva başlangıç tarihinden 5 (beş) gün önce, saat 17.00’da.

SONRAKİ