Make your own free website on Tripod.com

7.TURNUVA KOMİTESİ Turnuva komitesi bir VTB yetkilisi turnuvanın yapıldığı kulübün bir yetkilisi ve başhakemden oluşur. TTF yönetim kurulu üyeleri turnuva komitesinin tabi üyeleridir. Turnuva komitesinin başkanı sırası ile TTF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, VTB yetkilisi ve başhakemdir. Turnuva komitesinde kararlar oy çokluğu ile alınır.

TURNUVA DİREKTÖRÜ VE TURNUVA DOKTORU

8. Turnuvayı düzenleyen kulüp turnuva sırasınca idari işlerden sorumlu bir turnuva direktörü ve müsabakalar sırasında sporculara gerektiğinde yeterli sağlık hizmetini verecek bir turnuva doktorunu hazır bulundurmak zorundadır.

TURNUVAYA KATILIM

9. Oyuncular turnuvanın katılım formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdürler. Formu önceden doldurmamış olanlar için Turnuva Komitesinin takdir ve kararları geçerlidir.
10. Turnuvalara katılan tüm oyuncular, bu "VETERAN TENİS TURNUVALARI TALİMATI"nı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BAŞHAKEM

11. Başhakem VTB tarafından , TTF'nin lisanslı başhakemleri arasından olmak üzere, belirlenecektir. Başhakem turnuvanın yürütülmesi ile ilgili teknik konuların tüm yetkili ve sorumlusudur. Başhakem,
a.- Fikstürü VTB ile beraber yapar,
b- Günlük müsabaka programlarını yapar, maçların başlama saatlerini belirler ve ilan tahtasına asarak sporculara duyurur,
c- Maçları gözcü hakem veya kule hakemi yönetiminde oynatabilir. Gözcü hakemle maç yönetiminde TTF'nin "Kule Hakemsiz Maç Yönetme Kuralları" uygulanır.
d- Hava ve kort şartlarının elverişli olmaması halinde maçları durdurabilir vaye başka güne erteleyebilir.
e- Turnuva bitiminde raporunu hazırlayıp VTB'ye en geç iki gün içinde iletir.

MÜSABAKA KURALLARI

12. Maçlar üç set üzerinden, her sette tie-break uygulanarak oynanır, istisnalar için VTB'den onay alınır. Maçlar, ilk üç oyun, saha değişimi yapılarak dinlenmesiz oynanır. Setler sonunda 2 dakikalık dinlenme süresi verilip, diğer setin ilk üç oyunu saha değişim kuralı bozulmadan dinlenmesiz olarak oynanır.
13. Turnuvalarda maçlar "Karar Puanı(No Add)" sistemine göre oynanacaktır. Karar puanında karşılayan servis atılacak yeri belirleyecektir. Karışık çiftlerde, servis atan oyuncu erkekse karşılayan oyuncu da erkek, bayan ise karşılayan oyuncu da bayan olacaktır. Diğer çiftlerde ise isteyen oyunucu servisi karşılayabilir.
14. Oyuncular turnuvanın ilk günü hariç olmak üzere, maç gün ve saatlerini kendileri takip edeceklerdir.
15. Programda ilgili maçın saati, oyuncunun orada olması gereken saat olmayıp, maçın başlama saatidir. WO süresi, aksi belirtilmedikçe, 15 dakikadır ve WO kararı oyunculara bırakılmadan ve sorulmadan başhakem tarafından alınır. Bu karar çifte satndart olmadan turnuvanın her aşamasında uygulanacaktır. Maç saatinin değiştirilmesi ya da maçın eretlenmesiyle ilgili olarak, maç saatinden en geç 5 saat önce yapılmayan mücbir sebep müracaatları göz önüne alınmaz. Mücbir sebepler uyma konusunda başhakemin göz önüna alacağı - 3 - birinci öncelik turnuvanın selameti olacaktır. Oyuncuların katılım formunda belirttikleri maç gün ve saatleri hakkındaki kısıtlamalara, başhaken yine öncelikle turnuva programının işleyişini göz önüne alarak uymalıdır. Birbirleriyle karşılaşacak oyuncuların kısıtlamaları uyumsuz ise, turnuva öncesinde oluşturulan maç programı esas alınır.. Çeyrek finallerden itibaren, öncelikle turnuva programına uyulmaya azami dikkat gösterilir.
16. Bir oyuncu, katıldığı kategöri kadar maçı, aynı gün içinde oynamak zorunda kalabilir.
17. Son maçın başlama saati 23.00'ü geçemez
18. Burada belirtilmeyen hallerde ITF ve TTF müsabaka kuralları geçerlidir.

CEZA HÜKÜMLERİ

19. Turnuvalarda ITF ve TTF turnuva ceza kuralları geçerlidir. Ceza alan lisanslı oyuncular TTF'ye bildirilir.

DİĞER

20. Turnuva düzenleyen kişi, kuruluş ve kulüpler turnuvaya katılacak olanlardan sağlık raporu almak zorundadırlar.
21. Herhangi bir turnuvaya kayıt yaptırmış, ancak katılamamış oyuncular bu turnuvanın kayıt ücretini ödemek zorundadır.
22. Bu talimatta belirtilmeyen hallerde ITF ve TTF'in talimatları uygulanır.
23. VTB turnuvalar sırasında bir gözlemci bulundurur. TTF de gerekli görürse bir gözlemci bulundurabilir.

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI
Veteran Tenisçiler Birliği Spor Klübü Derneği 

MADDE 2 : DERNEĞİN MERKEZİ 
İstanbul’dadır. 

MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI 
Bayanlarda 30 (dahil), erkeklerde 35 (dahil) yaşını geçmiş, müsabaka heyecanını yaşamak isteyen sporcuların bu spora olan ilgilerinin artmasını sağlamak, böylelikle kendi çocuklarında bu spor dalının sevgisini arttırarak, Türk tenisine kaynak sağlamak ve tüm üyelerinin sağlıklı yaşamalarını teminle moral kabiliyetlerini inkişaf ettirmektir. 

MADDE 4 : DERNEĞİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ 
Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için her yaş grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yurtdışındaki turnuvalara Birliğin adına iştirak edebilir, ilgili makamlardan izin almak sureti ile yurtdışından branşı ile ilgili sporcular davet edebilir, bütün bunların sağlanabilmesi için çeşitli ülkelerdeki aynı spor branşı ile ilgilenen kulüp be kurumlarla yazışmalarda bulunabilir, yayın yapabilir, plan ve proje yaptırabilir, bunlar için yarışma açabilir, protokoller ve noter tasdikli akitlerde bulunabilir, gayrimenkul edinebilir veya kiralayabilir, ihtiyaçtan fazlasını satabilir, spor malzemesi alıp satabilir, inşaat yapabilir, bakımını ve güzelleştirilmesini sağlar, içerisinde sosyal tesislerde bulunan spor sahaları kompleksi kurar, Dernek üyelerinin istirahatini temin ve boş zamanları geçirmelerini sağlamak için lokal açar ve işletir, işletmesini kiraya verebilir. Derneğin siyasetle alakası yoktur.

MADDE 5 : DERNEK KURUCULARININ ADI, SOYADI, MESLEK VEYA SANATLARIN İKAMETGAHLARI VE UYRUKLARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

Nafiz YILMAZTÜRK
Konfeksiyon mağazaları sahibi, ( T.C.)
Şehit Hakkı An Sok. Pınar Apt. D.5 Ulus - Etiler – İstanbul 

Ali Orhan TUNCEL
İplik Pazarlamacısı, ( T.C.)
İstasyon Cad. No:40 D.5 Göztepe – İstanbul 

Yavuz ŞİMŞEK
Ticari Şirkette Genel Müdür, ( T.C.)
Çiçek sok. Ercem Apt. No: ¾ Caddebostan – İstanbul 

İbrahim Berke BOZKURT
Konfeksiyon İthalat ve İhracatçısı, ( T.C.)

Ömer GARİP
Dekoratör, ( T.C.)
Cemiz Topuzlu Cad. Çelebi Yalısı Dalyan – İstanbul 

Ali Kamil GERMİRLİ
Konfeksiyon İmalatçısı, ( T.C.)
Boyalı Köşk Sok. 8/10 Arnavutköy – İstanbul

Ahmet Teoman KAZANCIOĞLU
Sanayici, ( T.C.)
Iğrıp Çıkmazı no:6/6 Fenerbahçe – İstanbul 

MADDE 6 : DERNEĞİN ÜYELİĞİ 
Derneğin iki türlü üyesi vardır.

a) Asil üye
b) Fahri üye 

MADDE 7 : ÜYE OLMA HAKLARI 
Medeni Hakları Kullanma ehliyetine sahip, Türkiye’de ikame hakkı olan kişilerden, tüzüğün 8.9. maddelerindeki tanımlamalardan birine uyanlar üye olma hakkına sahiptirler. 

MADDE 8 : ASİL ÜYE 
2908 sayılı dernekler yasasının 4 ve 6. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu bulunmayan şahıslardan,

a) T.C. vatandaşı olanlar
b) Bayanlarda 30 yaşını (yıl itibari ile) erkeklerde 35 yaşını (yıl itibari ile) doldurmuş olanlar
c) Asgari orta derecede tenis oynama becerisine sahip olanlar

(Bu duruma yönetim kurulunun görevlendirdiği üyelerden teşkil edilen kurul tarafından değerlendirilip, yönetim kuruluna tavsiyeleri ve nihai kararın yönetim kurulunun vermesi ile açıklığa kavuşturulur.) 

MADDE 9 : FAHRİ ÜYE 
Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Fahri üyeler için yaş ve ikamet şartı aranmaz. Fahri üyeler müsabakalarda asil üyelerin sahip olduğu haklara aynen sahiptirler. 

MADDE 10 : DERNEĞE KAYIT VE KABUL 
Derneğe girmek isteyen aday kişi, örneğine uygun resimli “üye giriş formu” hazırlamalı, üç asil üye tarafından takdim ve tavsiye edilmeli, Yönetim Kurulundan da asgari 8 (sekiz) müsbet oy almalıdır. 

Yönetim kurulu namzet üyenin teklifini azami 30 (otuz) gün içinde neticeye bağlar ve keyfiyeti yazı ile namzet üyeye bildirir. Ancak üyeliğe kabul muamelesi sonuçlanıncaya kadar namzet üye derneğe devam edemez. Namzet üyenin başvurusu reddedilmiş ise bir yıl geçmeden talebini tekrarlayamaz. Talep iki defa reddedilmiş ise, bir daha derneğe giriş için başvuramaz. 

MADDE 11 : GİRİŞ AİDATI 
Asil üyeliğe kabul olunanlar bir defaya mahsus olmak üzere genel kurulda tespit edilen derneğe giriş aidatını ve ayrıca 750.000.- TL yıllık aidatı ödemeyi kabul ve garanti ederler. Giriş aidatı ve şartları genel kurul tarafından arttırılabilir. Genel kurul giriş ve yıllık aidat miktarının değiştirilmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verebilir. 

MADDE 12 : MİSAFİR ÜYE 
Misafir üye kabul edilmez, misafirler dernek lokalinden asil üyenin refakatinde faydalanabilirler. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda üyelerin derneğe getireceği misafirlerinin sayısı hakkında sınırlamalar koyabilir. 

MADDE 13 : ÜYE EŞ VE ÇOCUKLARI 
Koca ve karıdan birinin üyeliği halinde eş ve çocuklar yönetim kurulunun tayin edeceği usul ve şartlar dahilinde dernekten faydalanırlar. Anne ve babasının refakati ile 18 yaşından küçük çocukları dernek lokalinden sportif amaçla yararlanabilirler. Vefat eden asil üyenin eşi evleninceye kadar üyelik sıfatına haizdir. 

MADDE 14 : YILLIK AİDATIN PEŞİN ÖDENMESİ 
Yıllık aidatı o yılın mart ayı sonuna kadar peşin olarak ödemeyen üyeye, iadeli taahhütlü mektup ile “ödeme davetiyesi” gönderilir. Adresi bulunmayan üye için bu davetiye dernek merkezine asılır. On beş gün içinde borcunu ödemeyen üyenin kaydı, yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen üyenin müracaatı ile eski borçlarını ödemek ve mezkür tarihindeki giriş şartlarını kabul etmek ve ayrıca bir yıllık aidatını peşin ödemek şartı ile tekrar üye alınabilir. 

MADDE 15 : ÜYENİN HAKLARI 
Her üye eşit haklara sahiptir.

MADDE 16 : ÜYELERİN VAZİFE VE BORÇLARI 

a) Derneğe ait spor araçlarını ve demirbaşlarını, dernek tesislerini iyi şekilde kullanmak
b) Derneğe olan her türlü borçlarını ifa etmek
c) Dernek binası dahilinde ve haricinde sporcu karakteri ile ahlak kurallarını insancıl öğelerle bağdaşmayan davranışlarda bulunmamak, derneğin mensuplarının hak ve hukukuna tecavüz etmemek.
d) Derneğin ve üyelerinin huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunmamak
e) Derneğin şeref ve şöhretini zedeleyici hal ve hareketlerde bulunmamak, derneğin manevi şahsiyetine zarar getirecek hareketlerde bulunmamak
f) Derneğin sorumlu merileri tarafından verilmiş kararlara, statü hükümlerine riayet etmek.
g) Herhangi bir sebep ile dernekten maddi menfaat elde etmemek veya buna tevessül etmemek.
h) Amatörlükle kabili telif olmayan herhangi bir fiili harekette bulunmamak. 

MADDE 17 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
Hiçbir kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Derneğe üye olmaya kabul edildikten sonra, aslında derneğe üyelik şartlarını yerine getirmediği görülen üyeler üyelikten çıkarılırlar. Çıkarma gerekçesi kendilerine yazılı olarak bildirilir.  

MADDE 18 : ÜYENİN OY HAKKI 
Genel kurulda her asli üyenin bir oy hakkı vardır. Oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. 

MADDE 19 : ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN SONUÇLARI 
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye içinde bulunduğu yıla ait borçları ödemek zorundadır. Çıkan veya çıkarılan üye derneğin para ve malları üzerinde hiçbir hak talepte bulunamaz. 

MADDE 20 : DERNEK ORGANLARI 

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Haysiyet Kurulu
e) Yürütme Kurulu’ndan ibarettir.

MADDE 21 : GENEL KURUL 
Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. Genel Kurul, dernek üyelerinden aidat borcunu ödemek suretiyle genel kurula katılma hakkını kazananların dernek faaliyetlerini, programını, bütçesini ve konularını kararlaştırmak üzere bir araya gelmesi, 2098 sayılı kanun gereği toplanmasıdır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine de yönetim kurulu her ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

MADDE 22 : OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR 
Genel Kurul, iki yılda bir Aralık ayında olağan olarak toplanır. Her yıl Aralık ayında ise Mali Kongre yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular karara bağlanır. 

MADDE 23 : ÇAĞRI USULÜ 
Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantının günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir. Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılmışsa, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde toplantının yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya birinci fıkrada gösterilen esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

MADDE 24 : TOPLANTI YERİ 
Toplantı çağrısında yer ilan edilir. Bu yer merkez için İstanbul ili içinde, şube için şubenin bulunduğu il içinde olur. 

MADDE 25 : TOPLANTININ YETER SAYISI 
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim kurulu ve denetim kurulu üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. 

MADDE 26 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULU 
Dernek genel kurulu toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantıya girerler. 25. maddede belirtilen tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilerek toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Katipler tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna verilir. 

MADDE 27 : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 
Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bu durum görüşmelere başlanmadan evvel oylanması istenilerek genel kurul başkanlığından taleple gündeme konulması ile gerçekleştirilir. 

MADDE 28 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Genel kurulun başlıca görevleri şunlardır:      

a) Dernek organlarının seçimi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi
d) Yönetim kurulunun ibra edilmesi ve yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f) Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer ödevler. 

MADDE 29 : YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 
Yönetim kurulu iki yıllık süre için 11 asil ve 5 yedek üyeden meydana gelmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelikten boşalma olduğu takdirde sıradaki yedek üyenin göreve çağrılması zorunludur. Yedek üyelerin sırası oy çoğunluğuna göre belirlenir. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Dernek amaçları maddesindeki amaçlara ulaşmak içi gerekli iç yönetmeliği hazırlayarak üyelerinin statüye uygun olarak derneğe katkılarını sağlar
b) Dernek tüzüğünün 4. Maddesinde açıklanan “ derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimlerini” içeren hususların tamamı hakkında karar alır ve uygular.
c) Dernek gelir ve giderleri hesaplarına ilişkin işlemler yapar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır. 

MADDE 30 : YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI HALİ 
Yönetim kurulu üye sayısı (yedeklerinde getirilmesinden sonra) tam sayısının yarısından aşağıya düşerse mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde genel kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden herhangi biri toplantı yapılması için mahalli sulh hukuk hakimine başvurabilir.

MADDE 33 : YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA ÇOĞUNLUĞU 
Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek merkezinde önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu toplantısı, yönetim kurulu tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır olmasıyla başlar ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Açık oylamalarda oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlar

MADDE 34 : DENETLEME KURULUNUN TEŞKİL VE GÖREVLERİ 
Denetleme kurulu iki yıllık bir süre için üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna toplandığı genel kurula sunar.

MADDE 35 : HAYSİYET KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 
Derneğin üyeleri arasından iki yıllık süre için üç asil ve üç yedek  üyeden olmak üzere teşkil olunan haysiyet kurulu genel kurulca seçilir. Genel kurulca seçilen kurul, yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan İç Statüsü Ceza Yönetmeliği ile dernek tüzüğünden üyelerin uymakla yükümlü oldukları durumları içeren maddeleri uygulamak üzere kendi aralarından bir başkan seçer. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlar. Kurul tahkikat yapabilmek için hadise ile ilgili olarak üyelerin görüşlerini alabilir, dernekten ihraç cezası alan üye itiraz edebilir. Yönetim kurulu bu itirazı kendi mütalaası ile beraber genel kurula götürür. Genel kurulun kararı kesindir. Genel kurul kararına kadar üye, üyelik haklarını kullanamaz. 

MADDE 36 : YÖNETİM BİRİMİ OLUŞMASI GÖREV VE YETKİLERİ 

A) Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen kulüp görevlilerinin ücretli olarak veya fahri olarak ve yeter sayıda istihkam yönetim kurulu tarafından sağlanır.

a) Genel sekreter
b) Kulüp saymanı
c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli
d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri
e) Spor direktörü
f) Genel kaptanlar
g) Teknik yönetici ve öğreticiler
h) Kaptanlar
i) Kol başkanları 

Ancak profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden Genel Sekreter, Kulüp Saymanı, Teknik Yönetici ve Öğretici, Kulüp Masörü Tesis ve Malzeme Yöneticileri olarak çalıştırılmaları şarttır.

B) KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a) Genel Sekreter: Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetmeliğinin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışmaları yürütür.
b) Kulüp Saymanı: Kulübün hesap muamelat, gelir ve sarf  işlemlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup genel sekretere karşı sorumludur.
c) Kulüp Doktoru, Yardımcısı, Sağlık Personeli: Kulübün yürütme ve yönetim personeli ile faaliyetine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
d) Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri: Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik bakım ve onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmektir, genel sekretere karşı sorumludur.
e) Spor Direktörü: Spor kulübünün, profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
f) Gençlik Direktörü: Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. 
g) Genel kaptanlar: Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet dallarının türlerinin her biri için gençlik ve spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan veya katılacak olanların bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludurlar. 
h) Kaptanlar: Kaptanı oldukları spor dalının kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yazışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olan bay ve bayan sayılarının arttırılmasına, niteliklerinin birleştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar. 
i) Kol başkanları: Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara şenliklere v.b. gösterilere katılan ve katılacak olan bay ve bayan sayılarının arttırılmasına, niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede, faaliyette bulundukları spor dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar. 
j) Teknik yönetici ve öğreticiler: Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar gençlik kulüplerinde genel sekretere, spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kişilere karşı sorumludur.

C) KULÜP DANIŞMANLARI:

Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik spor hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görev alacakların bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Kulüp danışmanları kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlendirilirler.

D) KULÜP DANIŞMA KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetleri yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir. Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olmaları şart değildir. Hangi konularda danışma kurulu ve danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir. Danışma kurulları yönetim karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüd ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup, yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludurlar.

E) KULÜPLERİN TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Kulüp temsilcileri, il, ilçe, mahalle ve semtlerle kamu kuruluşları ve özel kurumlardaki kulüp üyeleri arasından genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilebilir. Temsilcilerin çevrelerince ve taraflarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçimine dikkat edilir. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulu ve yönetim hizmetleriyle ilgili olmak üzere kişiler kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı bir temasın sürdürülmesiyle, kulübün başarısına destek ve yardım sağlanması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesiyle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludurlar. 

MADDE 37 : ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları ve doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

MADDE 38 : DERNEĞİN ŞUBESİ 
Dernek gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir. Şubeler her iki yılda bir ekim ayında olağan olarak genel kurullarını ve her yıl ekim ayında ise mali kongrelerini yaparlar. Her şubenin,
 

a) Kendilerine kayıtlı üyelerden müteşekkil genel kurulu
b) 2 yıllık süre için 5 asil 3 yedek üyeden müteşekkül yönetim kurulu
c) 2 yıllık süre için 3 asil 3 yedek üyeden müteşekkül denetleme kurulu olur.

Şube genel yönetim ve denetleme kurullarının oluşması görev ve yetkileri işbu tüzükteki merkez genel, yönetim ve denetleme kurullarına ait hükümlere tabidir. Ayrıca şubeler merkez genel kurul toplantılarında kendilerini temsil ettirmek için 3 kişiden müteşekkil delege seçerler. 

MADDE 39 : DERNEĞİN GELİRLERİ

a) Üye aidatı
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen turnuvalar, piyango, balo, eğlence, konser, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
c) Derneğin malvarlığından sağlanan gelirler
d) Bağış ve yardımlar
e) Reklam gelirleri
f) Spor malzemeleri satışları 

MADDE 40 : DERNEĞİN İZİNLE KULLANABİLECEĞİ TESİSLER 
Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim, öğretim  ve spor faaliyetleri için kuracağı tesisler. (2098 sayılı kanun madde 41) 

MADDE 41 : DERNEKTE SİLAH BULUNDURULMASI YASAĞI 
Dernekte ve derneğe bağlı tesis ve eklentilerde silah bulundurulamaz.(2089 sayılı kanun, madde 42) 

MADDE 42 : GENEL DENETİM 
Derneğin yönetim yeri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesapları ve işlemleri her zaman denetlenebilir. Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenebilecek her türlü defter, belge ve yazıların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerine ve eklerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur. 

MADDE 43 : İDARE VE KOLLUK KUVVETLERİNİN YETKİSİ 
Kolluk kuvvetleri, derneğin yönetim yerleri, tesis ve eklerine mahallin en büyük mülki amirinin yazılı emri ile her zaman girebilirler. 

MADDE 44 : DERNEĞE YAPILACAK YARDIMIN ŞARTLARI 
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette yardım kabul edemez. Adı geçen kuruluşlara yardım edemez, yardımda bulunamaz. 

MADDE 45 : DERNEK AŞAĞIDA YAZILI DEFTERLERİ TUTAR

a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri giriş tarihleri aylık ve yıllık aidat miktarları bu deftere yazılır
b) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sayısı ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numara sayısı ile bu deftere kayıt olur. Gelen evrakların asılları ile giden evrakların kopyaları bir dosyada saklanır.
d) Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kayıt edilir.
e) Bütçe kesin hesap bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
g) Dernek gelirleri alındı kayıt defteri: Alınan gelirler bu deftere kayıt edilir. Bu maddede adı geçen defterlerin noter tasdikli olması zorunludur.

MADDE 46 : GELİR GİDER USULU
Dernek gelirleri alında belgesi ile toplanır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olanı hemen sağlanamıyor ise derneğin bağlı olduğu en büyük mülki amirine onaylatılarak özel alındı belgesi kullanılır. Bağış ve aidatı toplayacak kişileri, yönetim kurulu bir karar ile belirler. Bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. 

MADDE 47 : TAŞINMAZ MAL EDİNME
Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyeti gerekli olanlardan başka taşınamaz mala sahip olamaz. Satın alınan, bağış veya vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescilinden 3 ay içinde İçişleri bakanlığına bildirilmesi zorunludur.

MADDE 48 : CEZAİ HÜKÜMLER
Dernek faaliyetlerini aykırı amaçlara yöneltmek isteyenler, üye olmaları kanunen yasaklandığı halde üye olanlar, bu kişileri bilerek kaydedenler (2098 sayılı kanunun 75 ve 36. Maddeleri hükümlerine göre) cezalandırılırlar.

MADDE 49 : DERNEK PARASI
Derneğin parası bir veya daha fazla milli bankada saklanır. Günlük işlerin görülmesi için kasada en çok 150.000.- TL (yüz elli bin) lira bulundurulur.

MADDE 50: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önceden değişiklik önerilerini yazılı biçimde üyelere bildirmek şartı ile ve bu toplantıda 23. Madde hükümleri esas alınarak toplantıda bulunan üyelerin 2/3 ünün oyu ile tüzük değiştirilebilir.

MADDE 51 : DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
Derneğin tüzüğünün 3. Maddesinde belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesine ilişkin olarak düzenlenmiş organların yan kuruluşlarının görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi; üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi; üye ilişkilerinin disipline edilmesi; belirtilen çalışma programının en iyi şekilde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması; etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzeri gibi konularda uzman elemanlar raporlarına dayanarak, objektif ölçüler ve değerler getirilmesi; bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm kuralların çözümü için genel kurul kararından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayımlamak ile saptanır.

MADDE 52 : DERNEĞİN FESHİ
Derneğin Genel Kurul Kararı ile Feshi:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde , üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya çağrılan üye sayısı katılım miktarı ne olursa olsun, fesih kararı toplantıda bulunan üyelerin üçte ikilik çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 53 : KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA
Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 23. Maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması, üst üste olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Dağılma halinin tespiti en büyük mülki amirin kararı ile olur.

MADDE 54 : TASFİYE
Fesih edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve hakların tasfiyesi, genel kurulca tasfiye esasları tespit edilerek karara bağlanır. Genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul hiç toplanmamış ise, derneğin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Bu tasfiye Hükümet Komiseri ve Maliye gözetiminde yapılır.

MADDE 55 : KANUNLARIN UYGULANMASI 
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 2098 sayılı Dernekler Kanunu Türk Medeni kanunu 1. Kitabı 2. Faslı Cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

İŞ BU DERNEK TÜZÜĞÜ 55 (ELLİBEŞ) MADDEDEN İBARETTİR

 

SONRAKİ