Make your own free website on Tripod.com

VETERAN TENİS TURNUVALARI TALİMATI

GENEL HÜKÜMLER

1. Veteran Tenis Turnuvalarının düzenlenmesi Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, sorumluluk Federasyonda kalmak şartıyla, VTB'ye bırakılmıştır.
2. Turnuvaların tüm tanıtım afişlerinde, ilanlarında, broşürlerinde, katılım ve fikstür formlarında, turnuvanın yapılacağı kulüplerde ve kortlarda asılacak olan turnuva tanıtım afişlerinde mutlaka "TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU Gözetim ve Denetiminde" ve "TTF logosu" bulunacaktır. Turnuvanın ismi ve VTB bu yazı ve logonun altına yazılacaktır.

TUNUVANIN DÜZENLENMESİ

3. Turnuva düzenlemek isteyen kuruluşlar/kulüpler, o yılın başlarında düzenlemek istedikleri turnuvaları bir liste halinde VTB'ye bildirirler. VTB bu listeleri alır ve yapılacak turnuvaları belirleyerek bir turnuva takvimi hazırlar ve sene başında TTF'nin onayına sunar alır. VTB, TTF'nin onayını aldıktan sonra kuruluşlara/kulüplere bildirir. Yıl içinde ilave turnuva istenilirse bunun VTB'ye turnuva tarihinden en az bir ay önce VTB'ye bildirilmelidir.
Bunların dışında, federe kulüpler TTF'den onay almak ve bu talimatı uygulamak şartıyla veteran turnuvaları düzenleyebilirler. Bu turnuvaların da afiş ve ilanına "TTF'nin Gözetim ve Denetiminde" yazısı yazılacaktır.
4. Turnuvalar Puanlı ve Puansız olarak yapılır. Hangi turnuvanın Puanlı, hangi turnuvanın Puansız yapılacağına VTB karar verir.

KATEGORİLER

5. Erkekler
a) "Master" Tekler (İsteyen 16 yaşından büyük herkese açıktır),
b) Açık Tekler (lisanslı performans oyuncuları dışında herkese açıktır),
c) 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 70+ Tekler (VTB resmi puanlı turnuvalar hariç, b şıkkındaki şartlar geçerlidir),
d) Açık Çiftler,
e) 35+, 45+, 55+ Çiftler
Bayanlar
a) "Master" Tekler (İsteyen 16 yaşından büyük herkese açıktır),
b) Açık Tekler (lisanslı performans oyuncuları dışında herkese açıktır),
c) 30+, 40+, 50+ Tekler(VTB resmi puanlı turnuvalar hariç, b şıkkındaki şartlar geçerlidir),
d) Açık Çiftler
e) 30+, 40+, Çiftler
Karışık Çiftler
a) Açık Çiftler,
b) (30+Bayan ve 35+ Erkek) Çiftler. Kulüpler bu kategorilerden istediklerini uygulayabilirler ya da puansız olmak şartıyla özel kategoriler tesbit edebilirler. Oyuncular bir turnuva boyunca bu kategorilerden en fazla üçüne katılabilirler.
Çift Kategorileriyle İlgili Kısıtlamalar
a) Eskiden I. Ligde "lisanslı" olmuş oyuncular ve "tenis hocaları" kendi aralarında;
b) Turnuvalar fikstürü çekilirken güncel olan tüm kategori sıralamalarında ilk beş sırada yer alan oyuncular kendi aralarında ve "a" şıkkında adı geçen oyuncularla çift oluşturamazlar. Oyuncunun yaş kategorisi, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çikarılarak tesbit edilir.
Lisanslı Oyuncu
İçinde bulunulan yılda her hangi bir I. Lig takımında yer alan ya da Tenis Federasyonunun 16 yaş ve üstü her hangi bir turnuvasında ana tabloda yer almasının üzerinden bir yıl geçmemiş oyuncular olarak tanımlanmıştır ve "master" dışında hiç bir kategöriye katılamazlar. Çiftler kategorileri için zaman aşımı 5 yıldır.
Tenis Hocası
Profesyonel ve düzenli olarak, takım ya da kişilere fiilen tenis dersi veren kişi olarak tanımlanmıştır. Çiftler kategorileri için zaman aşımı 5 yıldır. - 2 -

PUANLAMA SİSTEMİ

6. Oyuncunun yaş kategorisi, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak tesbit edilir. Turnuvalarda uygulanacak puanlama sistemi aşağıdadır. Fikstürlerdeki seri başlarının tesbitinde son bir yılın en iyi beş puanı göz önüne alınacaktır. Fikstürler, gerektiğinde ana tablo ve play-off sistemine göre oluşacaktır.

VTB

FİKSTÜRDEKİ KONUMA GÖRE ALINACAK PUANLAR

KATILIM

128

64

32

16

8

4

2

1

97-128

16

24

32

48

64

80

120

180

49-96

8

16

24

32

48

64

80

120

25-48

 

8

16

24

32

48

64

80

12-24

 

 

8

16

24

32

48

64

11-(-)

 

 

 

8

16

24

32

48

SONRAKİ